baner750x100

Zabezpieczono 8 sztuk sieci zastawnych

Informuję, że w nocy z 19/20 grudnia 2019r. strażnicy rybaccy zabezpieczyli 8 sztuk sieci zastawnych. Pierwsze sieci zostały zlokalizowane przy wypływie rz. Elblągu z j. Druzno, kolejne przy rozlewisku Ciepła Woda, oczyszczalni ścieków, w m. Nowakowo (tzw. plac buraczany) oraz w m. Batorowo. Sieci zostały zdane do magazynu. Ryby z gatunków: szczupak, sandacz i leszcz zostały wypuszczone do wody. W kolejnych dniach działania straży będą kontynuowane, aż do świąt.


Informację sporządził: Krzysztof Cegiel