baner750x100

Naukowcy przeprowadzili odłowy kontrolne

W dniu 22.10.2019r. naukowcy w obecności dwóch pracowników biura ZO PZW w Elblągu przeprowadzili odłowy kontrolne 500 m odcinka rz. Wąska w m. Węzina - poniżej elektrowni wodnej. Odcinek ten był dotknięty dopływem ścieków w maju 2014 r., czego efektem były masowe śnięcia ryb. Poniżej przedstawiamy wyniki połowów:

    szczupak - 9 szt. (najdłuższa złowiona ryba - 60 cm)
    jaź - 19 szt. (najcięższa złowiona ryba) - ok. 0,5 kg/szt.
    płoć - 119 szt.
    krąp - 28 szt.
    lin - 19 szt.
    leszcz - 3 szt.
    okoń - 262 szt.
    kiełb - 36 szt.
    jazgarz - 1 szt.
    śliz - 4 szt.
    babka łysa - 2 szt.
    jelec - 4 szt.
    karaś srebrzysty - 1 szt.
    ukleja 2 szt.

Po zmierzeniu, zważeniu i określeniu gatunku - ryby wypuszczono do wody. Wnioski, jakie wyciągnął ichtiolog pracujący w biurze ZO PZW w Elblągu z przeprowadzonych odłowów są następujące:

    na odcinku objętym śnięciami w 2014r. i odłowami kontrolnymi, po pięciu latach wróciło "życie"
    skład rybostanu w znacznym stopniu odzwierciedla strukturę zarybień przeprowadzonych na tym odcinku rzeki w latach 2015-2019, które składały się z materiału: szczupaka, jazia, płoci, okonia i lina.
    liczebności w poszczególnych gatunkach są znaczne
    liczba gatunków występujących ryb jest mniejsza niż przed zatruciem
    w składzie gatunkowym ryb w porównaniu z wynikami  odłowów przeprowadzonych przed katastrofą ekologiczną brakuje dwóch gatunków objętych ochroną, tj. kozy i różanki
    w przypadku różanki może być to spowodowane zmniejszeniem liczebności lub wyginięciem małży niezbędnych do rozrodu tego gatunku
    jest prawdopodobne, że miejsce zajmowane przez ryby prawem chronione w ekosystemie rzeki zajęły ryby z gatunków obcych i inwazyzyjnych (babka łysa i karaś srebrzysty).

Pragnę w tym miejscu podziękować za poniesiony wysiłek przez wędkarzy z koła PZW w Pasłęku w zabiegi zarybieniowe rz. Wąska. Materiał zarybieniowy został zakupiony ze środków jednej z firm z terenu Pasłęka oraz Okręgu PZW w Elblągu pochodzących ze składek członków naszego stowarzyszenia. Wspólne działania będą  kontynuowane przez kolejne trzy lata.


Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel