baner750x100

Nicienie Eustrongylides

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że u niektórych okoni złowionych w rejonie ujść rzek do Zalewu Wiślanego stwierdzono występowanie nicienia Eustrongylides. Organizm ten pasożytuje w mięśniach ryby i jest koloru czerwonego. Badanie zostało przeprowadzone przez dr. hab. prof. UWM w Olsztynie - Piotra Gomułka. Żywicielami tego organizmu są ptaki wodne (rybitwy, mewy, kormorany), rureczniki i ryby. Ryby będące nosicielami mogą być spożywane wyłącznie po dokonaniu właściwej obróbki termicznej.

Dyrektor biura ZO PZW w Elblągu.