baner750x100

Skuteczne działania strażników PSR i SSR

Informuję, że strażnicy PSR i SSR zabezpieczyli sprzęt kłusowniczy w następującej ilości:
- j. Rakowiec - 4 sieci zastawne
- j. Klecewskie - 1 sieć zastawna

Ryby z sieci zostały uwolnione do wody.

Informację sporządził:Krzysztof Cegiel