baner750x100

Śnięte ryby w rz.Nogat

IMG 7540Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 09.03.2019r. otrzymaliśmy informację o śniętych rybach w rz. Nogat. Wizja terenowa potwierdziła zgłoszenie, co dokumentują załączone zdjęcia. Znaleziono śnięte ryby w ilości około 300 szt. W 99 % były to krąpie oraz pojedyncze: okoń, szczupak i leszcz. Ryby zostały znalezione na odcinku od nowego mostu w ciągu szosy Warszawa-Gdańsk do ujścia Kanału Jagiellońskiego. W dniu 09.03.2019r. poinformowano e-mailem Delegaturę WIOŚ w Elblągu o tym fakcie.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

IMG 7528

IMG 7526