baner750x100

Wynik badań na obecność nicieni.

Informuję, że OPZW w Elblągu zlecił badanie stanu zdrowotnego ryb z gatunków okoń i leszcz. Ryby zostały odłowione z rz. Szkarpawa przy ujściu do Zalewu Wiślanego (okoń) oraz z j. Druzno (leszcz).  Podczas przeprowadzanego badania w ciałach ryb nie stwierdzono występowania pasożytów, w tym nicieni (okoń), a ich stan zdrowotny został określony, jako dobry. Wynik badania w załączeniu. W przyszłości planujemy kolejne badania stanu zdrowotnego okoni występujących w naszych rzekach.

Wynik badania

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel