baner750x100

Masowe śnięcia ryb na j. Dąbrówka.

dz1W dniu 01.06.2018r. około godziny 12 - pracownik biura ZO PZW w Elblągu - otrzymał zgłoszenie o masowych śnięciach ryb na j. Dąbrówka. Tego samego dnia została przeprowadzona inspekcja jeziora. Multimiernik parametrów fizyko-chemicznych Hach wykazał zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie na poziomie 2,5-12,8 mg/dm3 oraz temperaturę wody od 24 do 26 stopni Celcjusza (10 punktów pomiarowych). Znaleziono 21 szt. śniętych sandaczy o wadze 0,3-4 kg oraz niewielką liczbę ryb z gatunków krąp i leszcz (0,2-05 kg). Wiadomo, że jezioro jest zbiornikiem silnie zeutrofizowanym, między innymi poprzez dopływ ścieków. Jednak, według oceny pracownika biura ZO PZW - Krzysztofa Cegla, bezpośrednią przyczyną śnięć było najprawdopodobniej połączenie trzech czynników, tj. zeutrofizowania (zanieczyszczenia), wysokiej temperatury i "zmęczenia ryb" właśnie zakończonym tarłem. Mając na uwadze masowe śnięcia ryb, jakie wystąpiły na j. Koniecwałd we wcześniejszych latach, sytuacja na j. Dąbrówka będzie dalej monitorowana. W dniu 04.06.2018r. odbędzie się kolejna inspekcja zbiornika, która będzie połączona z akcją zbierania śniętych ryb. Z góry dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.

    Informację sporządził:
    Krzysztof Cegiel

dz2 dz3