baner750x100

Sieci kłusownicze na j. Druzno w m. Dłużyna

Informuję, że w nocy z 30/31.05.2018r. strażnicy rybaccy na j. Druzno w m. Dłużyna, za tzw. nasypem kamiennym, znaleźli trzy sieci kłusownicze, o łącznej długości 200 mb bieżących. Sieci w 2/3 długości miały bardzo drobne oczka, w których ze względu na panujące temperatury znajdowało się ponad 100 kg drobnych, rozkładających się ryb z gatunków: okoń, płoć, lin, karaś oraz szczupak (od 10 cm do 32 cm długości).

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel