baner750x100

Zakończono akcję sprzątania śniętych ryb

Informuję, że w dniu 12.05.2018r. zakończono akcję sprzątania śniętych ryb na rz. Dzierzgoń. Podsumowanie podjętych działań:
- czas trwania działań - od 07.05.2018r. do 12.05.2018r.;
- masa uprzątniętych ryb - 721 kg;
- liczba gatunków wśród śniętych ryb - 17 (w tym: jeden gatunek prawem chroniony);
- uprzątniętne śnięte ryby - od 3 cm do 4,5 kg - okazy: pstrąg potokowy (1,80 kg); jaź (1,40 kg); leszcz (3,0 kg); szczupak (4,5 kg);
- zanieczyszczony odcinek: Myślice - Nowe Dolno;
- podjęte działania: pracownicy OPZW w Elblągu uprzątnęli i zdali do utylizacj truchło rybie (cztery dni sprzątania -721 kg śniętych ryb), powiadomiliśmy: numer 112 (07.05.2018r.), WIOŚ Gdańsk, WIOŚ Elbląg, Polskie Wody-RZGW w Gdańsku, Urząd Marszałkowski w Gdańsku,

Urząd Marszałkowski w Olsztynie, PIW w Elblągu, PISanitarny w Elblągu, Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Starostwo Powiatowe w Elblągu oraz udzieliliśmy wymaganych prawem informacji tzw. środkom masowego przekazu. We własnym zakresie i na koszt PZW wielokrotnie spenetrowaliśmy odcinek rzeki Dzierzgoń od m. Bajdy do ujścia do j. Druzno. Zleciliśmy na koszt OPZW w Elblągu pobranie i zbadanie próbek wody przez EPT w Elblągu z trzech miejsc, między innymi pod kątem obecności pestycydów. Badaliśmy parametry fizyko-chemiczne wody przy użyciu multimiernika. Złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (Policja).
         Obecnie czekamy na wyniki badań. O sprawie będziemy informować na stronie internetowej. Dziękuję za okazaną pomoc Kolegom z koła PZW Dzierzgoń i Malbork Garnizon, a w szczególności L. Urbanowskiemu i Z. Chrzanowskiemu oraz Kolegom z Klubu Pstrągowego "Głowacz", a w szczególności R. Kosteckiemu oraz pracownikom ZO PZW Elblągu: W. Lasek i A. Ryś.
          Po ustabylizowaniu się stanu ekologicznego, na zatrutym odcinku rzeki Dzierzgoń przystąpimy do odtwarzania populacji poszczególnych gatunków ryb. Zarybienia zostaną podjęte jesienią 2018r., za zgodą ZO PZW w Elblągu.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel