baner750x100

Kolejne bulwersujące zatrucie !!!

Informuję, że najprawdopobniej w dniach 6/7.05.2018r. doszło do kolejnego bulwersującego zatrucia użytkowanego akwenu. Tym razem padło na rz. Dzierzgoń. Granica śnięć znajduje się w m. Stare Dolno. W dniach 8/9.05.2018r. pracownicy ZO PZW w Elblągu uprzątnęli 290 kg śniętych ryb. Akcja sprzątania śniętych ryb będzie kontynuowana. Powiadmiono WIOŚ w Gdańsku, WIOŚ w Elblągu, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, RZGW w Gdańsku. Dziękuję za pomoc Kol. Lesławowi Urbanowskiemu i Kol. z koła PZW Dzierzgoń i Klubu Pstrągowego "Głowacz".
Informację sporządził

Krzysztof Cegiel