baner750x100

Zabezpieczono 4 sieci kłusownicze

Biuro Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że strażnicy rybaccy w nocy z 24/25.04.2018r. zabezpieczyli cztery sieci kłusownicze. Trzy z nich przegradzały koryto rzeki Tyna (około 100-250 m powyżej stacji pomp w m. Tropy Elbląskie) oraz jedną sieć zastawną w obrębie ochronnym na j. Drużno. Łączna długość sieci wynosiła 100 mb. Ryby z sieci, tj. ok. 20 kg leszcza i 2 kg lina, zostały uwolnione-żywe do wody. Informację o zabezpieczonym sprzęcie kłusowniczym przekazano Komendantowi Posterunku PSR w Elblągu. Sieci zastawne zostaną zdane do magazynu PSR w Elblągu.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel