baner750x100

Stanowisko MGMiŻŚ w sprawie ograniczenia wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego w portach morskich

W odpowiedzi na e-mail z dnia 29 września 2017 r., w sprawie ograniczenia wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego w portach morskich, przedstawiam poniższe stanowisko.

    Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
    (Dz.U. z 2015 r. poz.1015 z późn. zm.), nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego.

    Oznacza to, że na wszystkich wodach wewnętrznych, które znajdują się w granicach portów morskich nie można prowadzić, w ww. okresie, połowów wędką:

    1)  w godzinach od 17:00 do 07:00;

    2)  metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu sztucznej przynęty, zwaną dalej "metodą spinningową";

    3)  wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.

    Wskazane ograniczenie powoduje, iż prowadzenie połowów wędką w granicach portu morskiego w Elblągu na rzece Elbląg oraz w granicach portu morskiego Gdańsk na Motławie, we wskazanych w przepisie przypadkach i czasie jest zabronione.


   Podpisano z  upoważnienia Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ.