baner750x100

Ochrona

Zabezpieczono sieci kłusownicze o łącznej długości 200 mb.

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w okresie od 1 do 8 cżerwca 2016r. strażnicy rybaccy zabezpieczyli cztery sieci kłusownicze o łącznej długości 200 mb. Z sieci uwolniono ok. 20 kg ryb (lin, karaś, kleń, szczupak, leszcz). Sieci zostały zdjęte z Kanału Cieplicówka, rz. Nogat (prawy brzeg, 100 m poniżej rozwidlenia z Cieplicówką), j. Druźno m. Tropy i rz. Tyna m. Tropy. Ryby wypuszczono do wody, a sieci zostały zdane do magazynu PZW.

Sprawozdanie z badań jeziora Kaniewo

Poniżej prezentujemy sprawozdanie z badań jeziora Kaniewo wykonane przez Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych.

Zobacz dokument

Informacja WIOŚ Gdańsk

Ponżej prezentujemy odpowiedź  z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącą problemu śniętych ryb na j. Kaniewo.

Dokument

Masowe śnięcie ryb pod Sztumem

Jak podaje TVP 3 Gdańsk: " Od kilku tygodni w jednym z podsztumskich jezior wypływają na powierzchnię wody ławice śniętych ryb. Wędkarze są załamani, bo mimo powiadomienia wszystkich służb do tej pory nie ustalono źródła masowego zatrucia. Najwięcej podejrzeń koncentruje się wokół miejscowej oczyszczalni ścieków. Jednak jej kierownictwo odrzuca tego typu podejrzenia. Wyniki badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku mają być znane na początku przyszłego tygodnia..." Więcej informacji

źródło: http://gdansk.tvp.pl

śnięte ryby ciąg dalszy...

IMG 3506Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że pracownicy naszego stowarzyszenia zebrali kolejne 60 kg śniętych ryb z j. Kaniewo. Ryby znajdowały się w stanie posuniętego rozkładu.  Łączna masa śniętych i uprzątniętych ryb to około 1000 kg. OPZW w Elblągu zlecił kolejne badania fizyko-chemiczne wód j. Kaniewo oraz j. Dąbrówka. Pozwoli to na określenie, czy proces zanieczyszczenia nadal postępuje oraz w jakim stopniu dopływ ścieków zagraża 260 ha j. Dąbrówka.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  9