baner750x100

Ochrona

Zmiany w regulaminie wędkowania z łodzi na j.Drużno

Zmiana dotyczy zapisu zawartego w pkt. 5 regulaminu wędkowania z łodzi na j.Drużno i przyjmuje brzmienie:

"Prędkość poruszania się wszelkich jednostek na szlaku żeglowym zbiornika nie może przekraczać 15km/h. Jednoczesnie określa się maksymalną moc stosowanych silników do 5KM"

Treść Uchwały 22/2017

Zabezpieczono sieć kłusowniczą typu wonton.

sieci 1Biuro Zarządu Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 27.07.2017r. na kanale roboczym elektrowni wodnej w m. Pierzchały - strażnicy rybaccy zabezpieczyli jedną sieć kłusowniczą typu wonton. Sieć przegradzała całą szerokość kanału. Wszystkie ryby znadujące się w sieci, tj. sandacz - 1 szt., boleń - 2 szt., leszcz - 2 szt., płoć - 12 szt. o łącznej wadze ponad 15 kg były śnięte.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

"Kontrola WIOŚ jezior: Kaniewo, Zajezierskie i Dąbrówka."

Odpowiedź Wojewódzkiwgo Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie śnięcia ryb na jeziorze Kaniewo

Śnięte ryby w j. Kaniewo w m. Grzępa.

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że potwierdziły się informacje uzyskane od wędkarzy z koła PZW nr 9 w Sztumie, które dotyczyły kolejnego przypadku śnięcia ryb w j. Kaniewo w m. Grzępa. W trakcie wizji terenowej pracownik biura ZO potwierdził informację. Zostało znalezionych ponad pięćdziesiąt śniętych ryb. Na miejscu zdarzenia sporządził dokumentację fotograficzną i za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku o tym fakcie. Jednocześnie informuję, że cały czas toczy się postępowanie prokuratorskie w sprawie śnięcia ryb na j. Kaniewo wiosną ubiegłego roku, kiedy pracownicy biura uprzątnęli tonę śniętych ryb.

Informację sporządził

Krzysztof Cegiel

Zabezpieczono siedem sieci kłusowniczych

foto1aBiuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniach 2-6.05.2017r. strażnicy rybaccy wsparci funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji zabezpieczyli siedem sieci kłusowniczych o łącznej długości 290 mb. Narzędzia kłusownicze zostały ujawnione w następujących miejscach:

Czytaj więcej...

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  13