fister1

Ochrona

Nicienie Eustrongylides

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że u niektórych okoni złowionych w rejonie ujść rzek do Zalewu Wiślanego stwierdzono występowanie nicienia Eustrongylides. Organizm ten pasożytuje w mięśniach ryby i jest koloru czerwonego. Badanie zostało przeprowadzone przez dr. hab. prof. UWM w Olsztynie - Piotra Gomułka. Żywicielami tego organizmu są ptaki wodne (rybitwy, mewy, kormorany), rureczniki i ryby. Ryby będące nosicielami mogą być spożywane wyłącznie po dokonaniu właściwej obróbki termicznej.

Dyrektor biura ZO PZW w Elblągu.

Zabezpieczono sieć kłusowniczą

Informuję, że w dniu 19.05.2019r. strażnicy rybaccy zabezpieczyli jedną sieć kłusowniczą. Sieć została znaleziona na rz. Nogat. Z sieci do wody uwolniono żywe leszcze, karasie i liny.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Kolejny kłusownik złapany na tzw. "gorącym uczynku"

Informuję, że w dniu 18.05.2019r. strażnicy rybaccy, wspólnie z funkcjonariuszami Policji, zatrzymali na tzw. "gorącym uczynku" - kłusownika. Zdarzenie miało miejsce na rz. Balewka w m. Krzewsk. Kłusownik został zatrzymany z siecią zastawną oraz rybami w ilości: leszcz - 12 kg i karaś srebrzysty 2,5 kg.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Skuteczne działania SSR grupy przy kole PZW Kwidzyn

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 11.05.2019r. strażnicy rybaccy z grupy przy kole PZW Kwidzyn zabezpieczyli na j. Kucki- Klecewskie w m. Klecewo sprzęt kłusowniczy w postaci: żak - 1 szt.  i sieć zastawna - 1 szt. Ryby zostały uwolnione do wody.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Kolejna plaga śmieci.

Kolejni obywatele pozbyli  się swoich "dóbr" - śmieci w okolicach rz. Fiszewka i prawego brzeg Kanału Jagiellońskiego

IMG 7554 IMG 7555 IMG 7557
IMG 7558 IMG 7559 IMG 7592

 

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  15