baner750x100

Ochrona

Uprzątnięto kolejne 700 kg śniętych ryb.

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 28.04.2016r. z j. Kaniewo w m. Koniecwałd, wędkarze uprzątnęli kolejne 700 kg śniętych ryb. 90 % stanowił karaś, a pozostałą część - lin. Ryby zostały odebrane przez pracowników zakładu utylizacyjnego. W kolejnych dniach sprzątanie będzie kontynuowane.

Czytaj więcej...

Złapani na "gorącym uczynku"

W nocy z 26/27.04.2016r. funkcjonariusze Policji i straży rybackich zatrzymali na tzw. "gorącym uczynku" sześć osób dokonujących nielegalnego połowu ryb w obrębie ochronnym przy śluzie Michałowo na rz. Nogat. W stosunku do tych osób będzie prowadzone postępowanie o przestępstwo przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami. OPZW w Elblągu w każdej z tych spraw zgłosił zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do właściwej terytorialnie komendy Policji.
Dyrektor biura ZO PZW w Elblągu
Krzysztof Cegiel

Sprzątanie śniętych ryb

W dniu 28.04.2016r. w godzinach 12-15 pracownicy biura ZO PZW w Elblągu przeprowadzą kolejną akcję sprzątania śniętych ryb z brzegów j. Kaniewo.
Dyrektor biura ZO PZW w Elblągu.

kaniewo1 kaniewo 2
kaniewo3 kaniewo4

Zatrucie j. Kniewo

W związku z zatruciem jeziora Kaniewo proszę o powstrzymanie się od spożywania  ryb złowionych w przedmiotowym jeziorze W załączeniu wyniki badan wody.
Dyrektor Biura ZO PZW w Elblągu Krzysztof Cegiel

Badanie wody

Niekończąca się historia.

Strażnicy rybbacy wspólnie z funkcjonariuszami PSR, Policji i Straży Granicznej zabezpieczyli kolejne dziewięć sieci zastawnych. Trzy z nich przegradzały rz. Tyna w m. Różany i Rozgart, a sześć rz. Tuga na odcinku Nowy Dwór Gdański - Tujsk. Z sieci do wody wypuszczono łącznie ponad 80 kg ryb z gatunków: leszcz, płoć i szczupak. Wartość sieci o łącznej długości 350 mb wynosiła 2000 zł. Ponadto na j. Balewo w m. Balewo funkcjonariusze PSR z Posterunku Malbork zatrzymali na"gorącym uczynku" kłusownika z siecią oraz rybami (jednym sandaczem i płociami). W tym przypadku postępowanie w sprawie popełnionego przestępstwa będzie prowadzić policja.

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  8