baner750x100

Ochrona

Sieci kliusownicze w rz. Tyna w m. Raczki.

sieci klusSieci kłusownicze podjęte w dniu 04.10.2017r. z rz. Tyna w m. Raczki. Ryby zostały uwolnione do wody. Zabezpieczone narzędzia kłusownicze zostaną zdane do magazynu Państwowej Straży Rybackiej w Elblągu, w celu komisyjnego zniszczenia.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Stanowisko MGMiŻŚ w sprawie ograniczenia wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego w portach morskich

W odpowiedzi na e-mail z dnia 29 września 2017 r., w sprawie ograniczenia wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego w portach morskich, przedstawiam poniższe stanowisko.

    Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
    (Dz.U. z 2015 r. poz.1015 z późn. zm.), nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego.

Czytaj więcej...

Zmiana w okresach ochronnych

Informujemy że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał w dniu 24 lipca rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z dn.8.08.2017 r., poz.1510).

W myśl zawartych w tym rozporządzeniu zapisów, zmianie ulegają okresy ochronne dla następujących gatunków ryb poławianych w powierzchniowych wodach śródlądowych:

1.      Sum (Silurus glanis L.) – od 1 stycznia do dnia 31 maja;

2.      Szczupak (Esox lucius L.) – od 1 stycznia do dnia 30 kwietnia;

3.      Węgorz (Anguilla anguilla L.) – od 1 grudnia do dnia 31 marca.

Czytaj więcej...

Zakończenie i nwestycji proekologicznej.

W związku z przeprowadzanymi zadaniami inwestycjami pod nazwą "System sterowania zachowaniem ryb wraz z modernizacją podestu i zabezpieczeniem terenu wód pochłodniczych", który ma za zadanie zapobiegać migracji ryb w strone urządzeń wytwórczych. Biuro Zarządu Okręgu w Elblągu informuje o zakończeniu inwestycji prowadzonej przez firmę Energa Kogeneracja Wytwarzanie. Dzięki tym działaniom proekologicznym, w naszej ocenie z pewnością zostaną ograniczone śnięcia ryb w rejonie rozlewiska Ciepła Woda. Dziękujemy.

Krzysztof Cegiel

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  13