baner750x100

Ochrona

Sieć kłusownicza na rz. Dzierzgoń w m. Dzierzgonka.

sieci1Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 17.12.2017r. strażnicy rybaccy zabezpieczyli sieć kłusowniczą na rz. Dzierzgoń w m. Dzierzgonka.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Zatrzymano czterech kłusowników

klusownik1Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 08.11.2017r. strażnicy rybaccy zatrzymali czterech mężczyzn, którzy łowili ryby przy użyciu urządzenia elektrycznego. Zdarzenie miało miejsce w m. Wielewo na rz. Młynówka (dopływ rz. Pasłęka). Sprawcy zostali przekazani funkcjonariuszom Policji z KPP Braniewo w celu przeprowadzenia dalszych czynności.

Krzysztof Cegiel

 

Czytaj więcej...

Zabezpieczone sieci kłusownicze na kanale Cieplicówka

sieci klusowniczeBiuro Zarządu Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 22.10.2017r. strażnicy rybaccy na Kanale Cieplicówka zabezpieczyli trzy sieci kłusownicze, w których znajdowały się szczupaki, okonie, płocie, liny i wzdręgi. Żywe ryby zostały wypuszczone do wody, a sieci zostaną zdane do magazynu Państwowej Straży Rybackiej.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Sieci kliusownicze w rz. Tyna w m. Raczki.

sieci klusSieci kłusownicze podjęte w dniu 04.10.2017r. z rz. Tyna w m. Raczki. Ryby zostały uwolnione do wody. Zabezpieczone narzędzia kłusownicze zostaną zdane do magazynu Państwowej Straży Rybackiej w Elblągu, w celu komisyjnego zniszczenia.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Stanowisko MGMiŻŚ w sprawie ograniczenia wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego w portach morskich

W odpowiedzi na e-mail z dnia 29 września 2017 r., w sprawie ograniczenia wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego w portach morskich, przedstawiam poniższe stanowisko.

    Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego
    (Dz.U. z 2015 r. poz.1015 z późn. zm.), nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  13