fister1

Ochrona

Kłusownicy złapani.

Nowa notatkaBiuro ZO PZW w Elblągu informuje, że nawet w tym trudnym dla nas wszystkich czasie kłusownicy nie odpuszczają. W nocy z 19/20.03.2020r. w obrębie ochronnym przy śluzie Michałowo dwóch osobników z terenu województwa pomorskiego odławiało ryby z komór przepławki. Postępowanie w sprawie prowadzi KPP Nowy Dwór Gdański. Ryby odłowione przez kłusowników zostały zdane do magazynu.

Ujawniony został przypadek kłusownictwa.

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 13.03.2020r. (piątek) ujawniony został przypadek kłusownictwa. Zdarzenie miało miejsce w m. Lisów/Węzina na rz. Wąska. W pobliżu elektrowni wodnej, w obrębie ochronnym znaleziona została podrywka oraz wór foliowy z 11 kg stynki. Żaden z trzech mężczyzn obecnych w tym miejscu nie przyznał się do kłusowania, ani też do podrywki. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że przyjechali w to miejsce, aby się odstresować. Ryby i podrywka zostały zabezpieczone i zdane do magazynu.


Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Zabezpieczono sieć zastawną na rz. Nogat

Informuję, że w dniu 25.02.2020r. około godz. 21 na rz. Nogat - strażnicy rybaccy zabezpieczyli sieć zastawną. Ryby znajdujące się w sieci z gatunków: okoń, płoć, wzdręga zostały uwolnione do wody. Sieć kłusownicza została zdana do magazynu.


Informację sporządził:Krzysztof Cegiel

stwierdzono zanieczyszczenie j. Orneckiego w m. Orneta.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 27.01.2020r. stwierdzono zanieczyszczenie j. Orneckiego w m. Orneta. Na miejsce zdarzenia wezwana została Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, pracownicy UM i G w Ornecie oraz inspektorzy WIOŚ w Olsztynie Delegatury w Elblągu. Trwa usuwanie zanieczyszczenia przez strażaków. Ryb śniętych nie stwierdzono.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Zabezpieczono sieci kłusownicze na rz.Nogat

Informuję, że w dniach 21 i 22.12.2019r. strażnicy rybaccy zabezpieczyli dwie sieci kłusownicze, które przegradzały koryto rz. Nogat (m. Kępki i m. Wierciny). Ryby z sieci zostały wypuszczone do wody.


Informację sporządził:Krzysztof Cegiel

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  15