baner750x100

Ochrona

Znalezione "dobra" na j.Drużno

Pracownicy biura ZO PZW w Elblągu pozbierali 687 słoików/weków wyrzuconych do j. Drużno w m. Tropy. Weki zawierały: groszek, marchewkę, fasolkę, ogóreczki, grzybki o łącznej wadze około 400 kg. W najbliższym czasie wywieziemy te "dobra" na wysypisko.
Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Zabezpieczono 4 sieci kłusownicze

Biuro Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że strażnicy rybaccy w nocy z 24/25.04.2018r. zabezpieczyli cztery sieci kłusownicze. Trzy z nich przegradzały koryto rzeki Tyna (około 100-250 m powyżej stacji pomp w m. Tropy Elbląskie) oraz jedną sieć zastawną w obrębie ochronnym na j. Drużno. Łączna długość sieci wynosiła 100 mb. Ryby z sieci, tj. ok. 20 kg leszcza i 2 kg lina, zostały uwolnione-żywe do wody. Informację o zabezpieczonym sprzęcie kłusowniczym przekazano Komendantowi Posterunku PSR w Elblągu. Sieci zastawne zostaną zdane do magazynu PSR w Elblągu.

Czytaj więcej...

ZAbezpieczono dwie sieci na j.Drużno

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w nocy z 15/16.04.2018r. strażnicy rybaccy na j. Drużno zabezpieczyli dwie sieci kłusownicze. W sieciach znajdowały się trzy szczupaki w stanie rozkładu oraz leszcze, które żywe wypuszczono do wody. Szczupaki miały długość całkowitą ok. 80 cm każdy. W załączeniu dokumntacja fotograficzna.

Czytaj więcej...

Strażnicy rybaccy zatrzymali na tzw. "gorącym uczynku" - kłusownika

stynka1Biuro Zarządu Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w nocy 07.04.2018r. strażnicy rybaccy zatrzymali na tzw. "gorącym uczynku" - kłusownika - w obrębie ochronnym przy śluzie Michałowo na rz. Nogat. Mężczyzna poławiał ryby przy użyciu podrywki. Strażnicy rybaccy zabezpieczyli 17 kg stynki. Sprawca został przekazany funkcjonariuszom Policji, w celu poprowadzenia dalszych czynności. Przypominamy - połów ryb w obrębie ochronnym stanowi przestępstwo. W załączeniu dokumentacja fotograficzna szkód wyrządzanych przez osoby kłusujące w obrębie ochronnym w trakcie tarła stynki.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Działania strażników rybackich.

sieci1Biuro Zarządu Okręgu informuje, że w nocy z 11/12.04.2018r. strażnicy rybaccy, ciągnąc za łodzią kotwicę zahaczyli na rz. Elbląg - sieć zastawną o długości ok. 60 m. W sieci znajdowało się 22 szt. leszcza o łącznej wadze ok. 35 kg. Ryby zostały uwolnione z sieci i wypuszczone - żywe do wody. Sieć została zdana do magazynu PZW. W załączeniu zdjęcia zabezpieczonej sieci.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  13