baner750x100

Ochrona

"Szarpakowcy" złapani na gorącym uczynku

Informuję, że w nocy 09.05.2018r. strażnicy rybaccy zatrzymali w obrębie ochronnym przy śluzie Michałowo na rz. Nogat - trzech kłusowników, którzy łowili ryby metodą"na tzw. szarpaka" oraz przy użyciu podrywki. Sprawa została przekazana Policji. Tego samego dnia, w miejscowości Tropy na rz. Tyna, zabiezpieczona została sieć zastawna.

Czytaj więcej...

Kolejne bulwersujące zatrucie !!!

Informuję, że najprawdopobniej w dniach 6/7.05.2018r. doszło do kolejnego bulwersującego zatrucia użytkowanego akwenu. Tym razem padło na rz. Dzierzgoń. Granica śnięć znajduje się w m. Stare Dolno. W dniach 8/9.05.2018r. pracownicy ZO PZW w Elblągu uprzątnęli 290 kg śniętych ryb. Akcja sprzątania śniętych ryb będzie kontynuowana. Powiadmiono WIOŚ w Gdańsku, WIOŚ w Elblągu, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, RZGW w Gdańsku. Dziękuję za pomoc Kol. Lesławowi Urbanowskiemu i Kol. z koła PZW Dzierzgoń i Klubu Pstrągowego "Głowacz".
Informację sporządził

Krzysztof Cegiel

Skuteczne działania strażników rybackich.

Informuję, że w nocy z 5/6.05.2018r. strażnicy rybaccy, w trakcie rutynowej kontroli przeprowadzanej przy użyciu łodzi motorowej, zabezpieczyli sieć zastawną przegradzającą część koryta rz. Nogat na wysokości m. Wężowiec. Z sieci uwolniono do wody 71 szt. leszcza o wadze ok. 80 kg.

Informuję, że w dniu 06.05.2018r. strażnicy rybaccy, podczas ośmiogodzinnej kontroli wód, na rz. Tyna zabezpieczyli sieć zastawną, która przegradzała koryto (około 150 m powyżej pompy w m. Tropy Elbląskie). Ryb w sieci nie było.

Czytaj więcej...

Zatrzymani "szarpakowcy"

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 01.05.2018r. strażnicy rybaccy zatrzymali na tzw. "gorącym uczynku" kolejnych dwóch kłusowników tzw. "mięsiarzy-szarpakowców". W ciągu dwóch minut obserwacji osoby te złowiły ponad dziesięć sztuk dorodnych leszczy na zestawy wyposażone w gołe kotwice. Ryby były pokaleczone. Sprawę przekazano do dalszego prowadzenia - Policji.
Informację sporządził:Krzysztof Cegiel

Znalezione "dobra" na j.Drużno

Pracownicy biura ZO PZW w Elblągu pozbierali 687 słoików/weków wyrzuconych do j. Drużno w m. Tropy. Weki zawierały: groszek, marchewkę, fasolkę, ogóreczki, grzybki o łącznej wadze około 400 kg. W najbliższym czasie wywieziemy te "dobra" na wysypisko.
Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  14