baner750x100

Ochrona

Zanieczyszczenie wód.

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje o podjętych działaniach i ich efektach, które dotyczą zanieczyszczenia użytkowanych wód

Czytaj więcej...

Przebudowa Jazu Rakowiec na rzece Nogat.

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Zakończenie realizacji zamówienia określono w umowie na termin do dnia 30.11.2012r.
Wartość umowy wynosi 1.397.718,25 zł netto.
Opis przedmiotu zamówienia:
Celem inwestycji jest doprowadzenie istniejącego jazu do pełnej sprawności technicznej oraz bezpieczeństwa użytkowania.
W zakres robót wchodzi:

Czytaj więcej...

Uchwała nr 43/2010 Prezydium ZO PZW W Elblągu

PODWYŻSZENIE WYMIARU  OCHRONNEGO  SANDACZA  I  ZMNIEJSZENIA  LIMITU  POŁOWOWEGO  BOLENIA,  SANDACZA  i  SZCZUPAKA

Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Elblągu na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2010 roku podjęło uchwałę nr 43/2010 w sprawie podwyższenia wymiaru ochronnego sandacza do 50 cm oraz zmniejszenia dobowego limitu połowu dla następujących gatunków ryb: boleń, sandacz i szczupak - do 2 szt. (łącznie) złowionych w wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Elblągu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i obowiązuje do odwołania.

Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2011r.

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  SPOŁECZNEJ  STRAŻY  RYBACKIEJ  W  2011r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCISPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ W 2011r.

      Społeczna Straż Rybacka  w Okręgu PZW Elbląg działała przy 16 kołach. Aktywnością w pracach SSR wykazało się 112 strażników. Efekty ich pracy były następujące:

Czytaj więcej...

Zakaz wędkowania ze sprzętu pływającego

ZAKAZ  WĘDKOWANIA  ZE  SPRZĘTU  PŁYWAJĄCEGO

Na wnioski zarządów kół, w oparciu o Statut PZW § 45 pkt 15 Zarząd Okręgu wprowadza uchwała nr8/2005 z dnia 27 listopada 2005r. zakaz wędkowania ze sprzętu pływającego na niżej wymienionych akwenach:

Czytaj więcej...

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  9