baner750x100

Ochrona

Uprzątnięto kolejne 395 kg śniętych ryb na rz. Dzierzgoń

IMG 5589Informuję, że w dniu 10.05.2018r. pracownicy biura ZO PZW w Elblągu uprzątnęli kolejne 395 kg śniętych ryb na rz. Dzierzgoń, w tym 170 kg
szczupaków o wadze od 0,3 kg do 4,5 kg. Ryby zostaną przekazane do utylizacji. Jutro kolejńy dzień sprzątania. Strefa śnięć sięgnęła już  ujścia Kanału Modrego.

Czytaj więcej...

"Szarpakowcy" złapani na gorącym uczynku

Informuję, że w nocy 09.05.2018r. strażnicy rybaccy zatrzymali w obrębie ochronnym przy śluzie Michałowo na rz. Nogat - trzech kłusowników, którzy łowili ryby metodą"na tzw. szarpaka" oraz przy użyciu podrywki. Sprawa została przekazana Policji. Tego samego dnia, w miejscowości Tropy na rz. Tyna, zabiezpieczona została sieć zastawna.

Czytaj więcej...

Kolejne bulwersujące zatrucie !!!

Informuję, że najprawdopobniej w dniach 6/7.05.2018r. doszło do kolejnego bulwersującego zatrucia użytkowanego akwenu. Tym razem padło na rz. Dzierzgoń. Granica śnięć znajduje się w m. Stare Dolno. W dniach 8/9.05.2018r. pracownicy ZO PZW w Elblągu uprzątnęli 290 kg śniętych ryb. Akcja sprzątania śniętych ryb będzie kontynuowana. Powiadmiono WIOŚ w Gdańsku, WIOŚ w Elblągu, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Urząd Marszałkowski w Olsztynie, RZGW w Gdańsku. Dziękuję za pomoc Kol. Lesławowi Urbanowskiemu i Kol. z koła PZW Dzierzgoń i Klubu Pstrągowego "Głowacz".
Informację sporządził

Krzysztof Cegiel

Skuteczne działania strażników rybackich.

Informuję, że w nocy z 5/6.05.2018r. strażnicy rybaccy, w trakcie rutynowej kontroli przeprowadzanej przy użyciu łodzi motorowej, zabezpieczyli sieć zastawną przegradzającą część koryta rz. Nogat na wysokości m. Wężowiec. Z sieci uwolniono do wody 71 szt. leszcza o wadze ok. 80 kg.

Informuję, że w dniu 06.05.2018r. strażnicy rybaccy, podczas ośmiogodzinnej kontroli wód, na rz. Tyna zabezpieczyli sieć zastawną, która przegradzała koryto (około 150 m powyżej pompy w m. Tropy Elbląskie). Ryb w sieci nie było.

Czytaj więcej...

Zatrzymani "szarpakowcy"

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 01.05.2018r. strażnicy rybaccy zatrzymali na tzw. "gorącym uczynku" kolejnych dwóch kłusowników tzw. "mięsiarzy-szarpakowców". W ciągu dwóch minut obserwacji osoby te złowiły ponad dziesięć sztuk dorodnych leszczy na zestawy wyposażone w gołe kotwice. Ryby były pokaleczone. Sprawę przekazano do dalszego prowadzenia - Policji.
Informację sporządził:Krzysztof Cegiel

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  13