baner750x100

Ochrona

Zmiana w okresach ochronnych

Informujemy że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał w dniu 24 lipca rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z dn.8.08.2017 r., poz.1510).

W myśl zawartych w tym rozporządzeniu zapisów, zmianie ulegają okresy ochronne dla następujących gatunków ryb poławianych w powierzchniowych wodach śródlądowych:

1.      Sum (Silurus glanis L.) – od 1 stycznia do dnia 31 maja;

2.      Szczupak (Esox lucius L.) – od 1 stycznia do dnia 30 kwietnia;

3.      Węgorz (Anguilla anguilla L.) – od 1 grudnia do dnia 31 marca.

Czytaj więcej...

Zakończenie i nwestycji proekologicznej.

W związku z przeprowadzanymi zadaniami inwestycjami pod nazwą "System sterowania zachowaniem ryb wraz z modernizacją podestu i zabezpieczeniem terenu wód pochłodniczych", który ma za zadanie zapobiegać migracji ryb w strone urządzeń wytwórczych. Biuro Zarządu Okręgu w Elblągu informuje o zakończeniu inwestycji prowadzonej przez firmę Energa Kogeneracja Wytwarzanie. Dzięki tym działaniom proekologicznym, w naszej ocenie z pewnością zostaną ograniczone śnięcia ryb w rejonie rozlewiska Ciepła Woda. Dziękujemy.

Krzysztof Cegiel

Zmiany w regulaminie wędkowania z łodzi na j.Drużno

Zmiana dotyczy zapisu zawartego w pkt. 5 regulaminu wędkowania z łodzi na j.Drużno i przyjmuje brzmienie:

"Prędkość poruszania się wszelkich jednostek na szlaku żeglowym zbiornika nie może przekraczać 15km/h. Jednoczesnie określa się maksymalną moc stosowanych silników do 5KM"

Treść Uchwały 22/2017

Zabezpieczono sieć kłusowniczą typu wonton.

sieci 1Biuro Zarządu Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 27.07.2017r. na kanale roboczym elektrowni wodnej w m. Pierzchały - strażnicy rybaccy zabezpieczyli jedną sieć kłusowniczą typu wonton. Sieć przegradzała całą szerokość kanału. Wszystkie ryby znadujące się w sieci, tj. sandacz - 1 szt., boleń - 2 szt., leszcz - 2 szt., płoć - 12 szt. o łącznej wadze ponad 15 kg były śnięte.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  9