baner750x100

Ochrona

Masowe śnięcia ryb na j. Dąbrówka.

dz1W dniu 01.06.2018r. około godziny 12 - pracownik biura ZO PZW w Elblągu - otrzymał zgłoszenie o masowych śnięciach ryb na j. Dąbrówka. Tego samego dnia została przeprowadzona inspekcja jeziora. Multimiernik parametrów fizyko-chemicznych Hach wykazał zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie na poziomie 2,5-12,8 mg/dm3 oraz temperaturę wody od 24 do 26 stopni Celcjusza (10 punktów pomiarowych). Znaleziono 21 szt. śniętych sandaczy o wadze 0,3-4 kg oraz niewielką liczbę ryb z gatunków krąp i leszcz (0,2-05 kg). Wiadomo, że jezioro jest zbiornikiem silnie zeutrofizowanym, między innymi poprzez dopływ ścieków.

Czytaj więcej...

Sieci kłusownicze na j. Druzno w m. Dłużyna

Informuję, że w nocy z 30/31.05.2018r. strażnicy rybaccy na j. Druzno w m. Dłużyna, za tzw. nasypem kamiennym, znaleźli trzy sieci kłusownicze, o łącznej długości 200 mb bieżących. Sieci w 2/3 długości miały bardzo drobne oczka, w których ze względu na panujące temperatury znajdowało się ponad 100 kg drobnych, rozkładających się ryb z gatunków: okoń, płoć, lin, karaś oraz szczupak (od 10 cm do 32 cm długości).

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Kolene działania SSR

Informuję, że w dniu 28.05.2018r. strażnicy rybaccy na j. Starym w m. Jelenia Dolina zabezpieczyli sieć zastawną o długości 50 mb. Z sieci do wody uwolniono 7 szt. lina i 1 szt. o łącznej wadze 15 kg.

Notatkę sporządził: Krzysztof Cegiel

Zakończono akcję sprzątania śniętych ryb

Informuję, że w dniu 12.05.2018r. zakończono akcję sprzątania śniętych ryb na rz. Dzierzgoń. Podsumowanie podjętych działań:
- czas trwania działań - od 07.05.2018r. do 12.05.2018r.;
- masa uprzątniętych ryb - 721 kg;
- liczba gatunków wśród śniętych ryb - 17 (w tym: jeden gatunek prawem chroniony);
- uprzątniętne śnięte ryby - od 3 cm do 4,5 kg - okazy: pstrąg potokowy (1,80 kg); jaź (1,40 kg); leszcz (3,0 kg); szczupak (4,5 kg);
- zanieczyszczony odcinek: Myślice - Nowe Dolno;
- podjęte działania: pracownicy OPZW w Elblągu uprzątnęli i zdali do utylizacj truchło rybie (cztery dni sprzątania -721 kg śniętych ryb), powiadomiliśmy: numer 112 (07.05.2018r.), WIOŚ Gdańsk, WIOŚ Elbląg, Polskie Wody-RZGW w Gdańsku, Urząd Marszałkowski w Gdańsku,

Czytaj więcej...

Uprzątnięto kolejne 395 kg śniętych ryb na rz. Dzierzgoń

IMG 5589Informuję, że w dniu 10.05.2018r. pracownicy biura ZO PZW w Elblągu uprzątnęli kolejne 395 kg śniętych ryb na rz. Dzierzgoń, w tym 170 kg
szczupaków o wadze od 0,3 kg do 4,5 kg. Ryby zostaną przekazane do utylizacji. Jutro kolejńy dzień sprzątania. Strefa śnięć sięgnęła już  ujścia Kanału Modrego.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  14