baner750x100

Ochrona

Działania Społecznej Straży Rybackiej

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w nocy 12.06.2013r. strażnicy Społecznej Straży Rybackiej na jeziorze Drużno w m. Dzierzgonka zabezpieczyli trzy sieci kłusownicze o łącznej długości 300 m. W sieci znajdowały się 4 liny o łącznej wadze  10 kg oraz 4 leszcze o wadze 2 kg.

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, ze prawomocnym wyrokiem sądu dwóch "szarpakowców" z rz. Elbląg, z ustawy o ochronie zwierząt, zostało ukaranych grzywną po 300 zł i nawiązką na rzecz PZW w kwocie 200 zł.

Informacja o działaniach Społecznej Straży Rybackiej

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że sprawa kłusownictwa przy użyciu prądu na rzece Nogat w m. Bielnik zakończyła się prawomocnym orzeczeniem sądowym. Sprawcy zostali ukarani karami pozbawienia wolności w zawieszeniu, przepadkiem sprzętu służącego do kłusowania, nawiązkami po 5900 zł każdy oraz ogłoszeniem na własny koszt informacji o zaistniałym fakcie kłusownictwa.


 

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje:

- W dniu 17.05.2013r. na rzece Dzierzgoń w m. Dzierzgonka strażnicy SSR zabezpieczyli 20 kg leszcza, w tym 5 kg oskrobanego, odgłowionego oraz wypatroszonego. Czterech członków PZW obecnych na miejscu zdarzenia nie potrafiło określić do kogo nalezała wędka z systemem "gołych" kotwic oraz podbierak. Wszystkie ryby i akcesoria kłusownicze zostały oddane do magazynu.

- W dniu 22.05.2013r. strażnicy PSR Posterunek Malbork zatrzymali na jeziorze Tywęzy k/Dzierzgonia kłusownika z siecią. Sprawa została przekazana Policji.

 

Działania SSR 15-16 maja 2013r.

Biuro Okręgu PZW informuje, że w nocy z 15/16 maja 2013r. strażnicy SSR wspólnie ze strażnikami PSR zatrzymali na rzece Nogat przy śluzie Michałowo dwóch kłusowników, którzy łowili ryby siecią. Sprawców z dowodami ich winy przekazano Policji.

Działania Społecznej Straży Rybackiej w dniach 9-11 maja 2013r.

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje:

1. W dniu 9 maja 2013r. na jeziorze Kucki-Klecewskie zdjęto 1 km sieci. Z sieci uwolniono 100 kg ryb z gatunków - lin, szczupak, płoć, okoń i leszcz

2. W nocy z 10 na 11 maja 2013r. strażnicy SSR zatrzymali, na śluzie Michałowo, kłusownika, który przetrzymywał 10 szt. sandacza o łącznej wadze ponad 10 kg. Jedną rybę żywą wypuszczono do wody, pozostałe zdano do magazynu. Sprawę przekazano Państwowej Straży Rybackiej - Posterunek w Elblągu.

3. W dniu 11 maja 2013r. na śluzie w m. Michałowo zabezpieczono podrywkę 2m x 2m oraz 6 bardzo dużych leszczy, które żywe wypuszczono do wody. Kłusownicy w popłochu zbiegli w kierunku Wiercin.

Ochrona wód Okręgu

Biuro Okręgu informuje, że w nocy z 06/07 maja 2013r. strażnicy Społecznej Straży Rybackiej zabezpieczyli dwie sieci kłusownicze zastawione w poprzek rzeki Elbląg na wysokości byłych zakładów EZNS oraz dwie sieci i ponton w terenie rezerwatu przyrody na kanale łączącym j. Drużno z rzeką Tyną. Z sieci uwolniono ponad 100 kg ryb (leszcz). W tym ostatnim przypadku kłusownicy oddalili się w popłochu w kierunku najbliższych zabudowań w m. Tropy.

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 06.05.2013r. kontynuowano sprzątanie brzegów rz. Elbląg w rejonie bulwaru.

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  13