baner750x100

Ochrona

Odpowiedź z WIOŚ w Gdańsku w sprawie zatrucia rz. Dzierzgoń

Informuję, że Prezes Klubu Pstrągowego "Głowacz" przy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu otrzymał odpowiedź z WIOŚ w Gdańsku w sprawie zatrucia rz. Dzierzgoń w maju 2018r. Z pisma wz. Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, że nie udało się ustalić sprawcy zatrucia i śnięć ryb na rz Dzierzgoń w maju 2018r. Ponadto stwierdzono, że zanieczyszczenie nie pochodziło z terenu gmin leżących w Województwie Pomorskim. W związku z tym, że śniętych ryb nie stwierdzono powyżej m. Myślic, musiały one dopłynąć pod górę i prąd rzeki z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub powietrza. W załączeniu skan pisma.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Zlokalizowano kolejne wysypisko

smici druzno 6W dniu 04.07.2018r. pracownicy biura ZO PZW w Elblągu zlokalizowali kolejne wysypisko. Tym razem "biznesmen" z branży "szmacianej" dokonał segregacji swoich dóbr w miejscowości Gronowo Górne nad brzegiem j. Druzno w obszarze Natura 2000.
Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Czytaj więcej...

Kolejny przypadek kłusownicta.

W dniu 14.06.2018r. strażnicy rybaccy w obrębie ochronnym przy śluzie Michałowo na rz. Nogat ujawnili kolejny przypadek kłusownictwa. Zabezpieczono podrywkę 2x2 m oraz 11 kg leszcza. Sprawę wraz z dowodami rzeczowymi przekazano do dalszego prowadzenia - funkcjonariuszom Policji.
 
Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Informacje z j. Dąbrówka

W dniu 04.06.2018r. w godzinach 11-15 z j. Dąbrówka Malborska pracownicy ZO PZW w Elblągu uprzątnęli 22 sandacze o wadze ok. 45 kg i kilkanaście ryb z gatunków krąp i leszcz. Żadnych innych śnięć nie stwierdzono. Parametry fizyko-chemiczne wody jeziora znajdowały się w normie.
Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Masowe śnięcia ryb na j. Dąbrówka.

dz1W dniu 01.06.2018r. około godziny 12 - pracownik biura ZO PZW w Elblągu - otrzymał zgłoszenie o masowych śnięciach ryb na j. Dąbrówka. Tego samego dnia została przeprowadzona inspekcja jeziora. Multimiernik parametrów fizyko-chemicznych Hach wykazał zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie na poziomie 2,5-12,8 mg/dm3 oraz temperaturę wody od 24 do 26 stopni Celcjusza (10 punktów pomiarowych). Znaleziono 21 szt. śniętych sandaczy o wadze 0,3-4 kg oraz niewielką liczbę ryb z gatunków krąp i leszcz (0,2-05 kg). Wiadomo, że jezioro jest zbiornikiem silnie zeutrofizowanym, między innymi poprzez dopływ ścieków.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  13