fister1

Ochrona

Dotyczy zgłoszenia z dnia 24.05.2022 r. dotyczącego śniętych ryb w jeziorze Barlewickim w Sztumie w rejonie kolektora przy ul. Kochanowskiego.

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję wyniki badań próbek wody pobranych podczas czynności przeprowadzonych w dniu 24.05.2022 r. Wyniki badań nie wskazują na zanieczyszczenie wód jeziora ściekami bytowymi czy komunalnymi.

Pomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
dr inż. Edyta Witka-Jeżewska

 

Wyniki badań

Dotyczy śniętych ryb na jeziorze Kaniewo.

Szanowny Panie Prezesie,
w nawiązaniu do pisma PWIOŚ znak WI.7023.1.250.2022.SW z dnia 24.05.2022 r.
w załączeniu przekazuję raport z badań prób wody z jeziora Kaniewo. Jednocześnie informuję,
że uzyskane wyniki nie wskazują na zanieczyszczenie jeziora ściekami bytowymi czy też
komunalnymi.

Pomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
dr inż. Edyta Witka Jeżewska

Raport z badań prób wody z jeziora Kaniewo

Odpowiedź Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Odpowiedź Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie
zgłoszenia z dnia 24.05.2022 r. dotyczącego śniętych ryb w jeziorze Barlewickim
w Sztumie w rejonie kolektora przy ul. Kochanowskiego.

Treść dokumentu

Śnięte ryby z j. Kaniewo w m. Koniecwałd.

pomiarBiuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w okresie od 18-24.05.2022r. pracownicy biura ZO PZW w Elblągu zebrali 390 kg śniętych ryb z gatunku karaś srebrzysty z j. Kaniewo w m. Koniecwałd. Ryby zostały przekazane do utylizacji do specjalistycznego zakładu w Ornecie. Próbki wody zostały pobrane przez Inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. O wynikach badania poinformujemy w terminie późniejszym. O zdarzeniu poinformowaliśmy również Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Według własnych badań wody przy pomocy multimiernika w rejonie ujścia dopływu ze Sztumskiego Pola wystąpił niemal całkowity brak tlenu w wodzie, który mógł być efektem dopływu ścieków do jeziora. IMG 2642Są to kolejne śnięcia na tym akwenie. Niestety do czasu modernizacji urządzeń służących do oczyszczania ścieków na tym terenie sytuacja może się
powtarzać.


Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Sprzątanie brzegów

brzniewoBiuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że wędkarze z kół Braniewo i Dzierzgoń posprzątali brzegi stawu Piekełko w m. Braniewo, rz. Balewka w m. Krzewsk oraz Zalewu w Stankowie (j. Drużno), a pracownicy biura Okręgu PZW w Elblągu wywieźli zebrane śmieci w ilości 25 worków (łącznie).

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  17