fister1

Ochrona

Akcja sprzątania brzegów j. Pierzchalskiego.

pierzchaly sprzatanieW dniu 16.10.2022r. została przeprowadzona akcja sprzątania brzegów j. Pierzchalskiego, zorganizowana wspólnie przez Nadleśnictwo Zaporowo i Polski Związek Wędkarski. W sprzątaniu wzięło udział 120 osób, osoby związane z Nadleśnictwem Zaporowo, członkowie grupy braniewskich "Poszukiwaczy Skarbów", Koleżanki i Koledzy z kół PZW: Braniewo, Chruściel, Młynary, Orneta. Śmieci było dużo, niestety w większości nasze... wędkarskie. Na zakończenie serwowano: grochówkę i kiełbasę. Postanowiono, że akcja będzie miała charakter cykliczny, tj. sprzątanie będzie odbywało się dwa razy w roku - wiosną i jesienią. Okręg PZW w Elblągu dziękuje wszystkim uczestnikom, a w szczególności pracownikom Nadleśnictwa Zaporowo za pomoc.

Notatkę sporządził:
Krzysztof Cegiel

Odłowy kontrolne

W dniach 21-22.09. odbeda sie odlowy kontrolne rzek: Nogat, Waska, Banowka, Elblag. Odlowy przeprowadza pracownicy Instytutu Rybactwa Srodladowego w Olsztynie, w ramach ogolnopolskiego monitoringu. Zgodnie z umowa zawarta z RZGW jestesmy zobowiazani do udostepnienie obwodu rybackiego do badan.

Odpowiedź Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie kanału Panieńskiego

Szanowny Panie,
informuje, że w dniu 2 lipca 2022 r. w związku z zgłoszeniem informującym, że na przebiegu
kanału Panieńskiego doszło do śnięcia ryb, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku w dniu 2 lipca 2022 r. udali się na miejsce zdarzenia. Dokonano
oględzin kanału Panieńskiego na jego długości od m. Solnica, aż do ujścia w rejonie stacji
pomp w m. Osłonka. Na przebiegu cieku w łącznie 5-ciu punktach dokonano też poboru prób
wody celem przeprowadzenia analiz chemicznych.
W rejonie mostu w m. Marzęcino zaobserwowano kilka sztuk śniętych ryb. Ruch wody w
kanale nieznaczny, brak zapachu ściekowego czy rozkładu materii organicznej. W rejonach
poboru prób i odcinkach poddanym oględzinom nie stwierdzono wypływu ścieków. Dodać
należy, że w dniach poprzedzających pobór wody z kanału Panieńskiego utrzymywały się
wysokie temperatury powietrza oraz w dniu 1 lipca 2022 r. i w nocy 1 – 2 lipca 2022 r.
występowały gwałtowne burze ze znacznym opadem.
Pomiary wykazały zawartość tlenu od 2,5 do 4,9 mg/dm3 w pobranych próbach, w różnych
miejscach, co mogło być przyczyną śnięcia ryb. Sprawozdanie z badań przesyłam w załączeniu.

Czytaj więcej...

Objawy przyduchy (dzióbkowanie ryb) na rz. Elbląg w m. Elbląg.

    Informuję, że w dniach 24/25.07.2022r. wystąpiły objawy przyduchy (dzióbkowanie ryb) na rz. Elbląg w m. Elbląg. Skutkiem tego zjawiska było śnięcie ryb. W dniu 25.07.2022r. pracownicy biura uprzątnęli 150 kg ryb, z czego około 95 % stanowił okoń. O zdarzeniu zostały poinformowane odpowiednie instytucje.
     
    Informację sporządził:
    Krzysztof Cegiel

Zabezpieczono sieci kłusownicze na jednym z rozlewisk j. Drużno

sieci klus druzno 2022Informuję, że w nocy z 19/20.07.2022r. strażnicy rybaccy zabezpieczyli na jednym z rozlewisk j. Drużno - 950 mb sieci kłusowniczych. Sieci zostały zdane do magazynu.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  19