baner750x100

Ochrona

stwierdzono zanieczyszczenie j. Orneckiego w m. Orneta.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 27.01.2020r. stwierdzono zanieczyszczenie j. Orneckiego w m. Orneta. Na miejsce zdarzenia wezwana została Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, pracownicy UM i G w Ornecie oraz inspektorzy WIOŚ w Olsztynie Delegatury w Elblągu. Trwa usuwanie zanieczyszczenia przez strażaków. Ryb śniętych nie stwierdzono.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Zabezpieczono sieci kłusownicze na rz.Nogat

Informuję, że w dniach 21 i 22.12.2019r. strażnicy rybaccy zabezpieczyli dwie sieci kłusownicze, które przegradzały koryto rz. Nogat (m. Kępki i m. Wierciny). Ryby z sieci zostały wypuszczone do wody.


Informację sporządził:Krzysztof Cegiel

Zabezpieczono 8 sztuk sieci zastawnych

Informuję, że w nocy z 19/20 grudnia 2019r. strażnicy rybaccy zabezpieczyli 8 sztuk sieci zastawnych. Pierwsze sieci zostały zlokalizowane przy wypływie rz. Elblągu z j. Druzno, kolejne przy rozlewisku Ciepła Woda, oczyszczalni ścieków, w m. Nowakowo (tzw. plac buraczany) oraz w m. Batorowo. Sieci zostały zdane do magazynu. Ryby z gatunków: szczupak, sandacz i leszcz zostały wypuszczone do wody. W kolejnych dniach działania straży będą kontynuowane, aż do świąt.


Informację sporządził: Krzysztof Cegiel

Zabezpieczono dwie sieci kłusownicze

Informuję, że w nocy z 18/19 grudnia 2019r. strażnicy rybaccy zabezpiezbieczyli dwie sieci kłusownicze, które przegradzały koryto rzeki Nogat w m. Kępki. Ryby z sieci wypuszczono do wody. W okresie przedświątecznym działania straży będą kontynuowane.


Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na "gorącym uczynku" kłusownika

Informuję, że w listopadzie 2019r. funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na "gorącym uczynku" kłusownika, który nabijał na oścień trące się tarlaki pstrąga potokowego znajdujące się na gniazdach lub w ich bezpośredniej okolicy. Zdarzenie miało miejsce na rz. Banówka w miejscowości Pęciszewo. Wartość mięsa nadzianych na oścień ryb została oszacowana na 150 zł. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Braniewie.


Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  14