fister1

Ochrona

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW w Elblągu w 2022 r.

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Okręgu PZW w Elblągu w 2022 r.

Zabezpieczono kolejne trzy sieci zastawne

PART 1633Informuję, że w nocy z poniedziałku na wtorek (04/05.10.2021r.) na rz. Elbląg strażnicy rybaccy zabezpieczyli kolejne trzy sieci zastawne o łącznej długości 150 mb. W sieci znajdowały się żywe ryby z gatunków: sandacz, lin, leszcz, krąp. Wszystkie ryby zostały wypuszczone do wody. Sieci zostaną zdane do magazynu PSR. W załączeniu fotografia przedstawiająca zabezpieczone sieci.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Na j. Drużno - strażnicy rybaccy zabezpieczyli 3 sieci zastawne

Informuję, że w dniu 28.09.2021r. na j. Drużno - strażnicy rybaccy zabezpieczyli 3 sieci zastawne, w których znajdowało się 55 kg ryb. Ryby w stanie żywym wypuszczono do wody, a sieci zdano do magazynu OPZw w Elblągu.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Wystąpiła przyducha letnia na rz.Elbląg

IMG 1638Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 18.07,2021r. wystąpiła przyducha letnia. Śnięte ryby w ilości około 300 kg uprzątnięto z odcinka rzeki Elbląg od wysokiego napięcia do przystani Fala. Przyducha jest efektem wysokich temperatur oraz spływu substancji ze zlewni. Powiadomiono UM, RZGW, RDOŚ, WIOŚ. Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel
 
 

Martwy Pies na j.Dąbrówka

W dniu 07.06.2021r. pracownicy biura ZO PZW w Elblągu otrzymali informacje od wędkarzy o nieżywych trzech dzikach zakotwiczonych na j. Dąbrówka Malborska. Miały one rzekomo służyć kłusownikom, jako wabik służący nielegalnym połowom węgorza. O zgłoszeniu, według kompetencji zostali poinformowani urzędnicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Malborku oraz Urządu Miasta i Gminy w Sztumie. Kolejnego dnia dwóch pracowników biura ZO PZW w Elblągu spenetrowało przy użyciu łodzi - wody jeziora. Nie znaleziono żadnego martwego dzika. W m. Koślinka, kilkadziesiąt metrów od brzegu jeziora zlokalizowany został dryfujący martwy pies z przymocowanym do szyi metalowym łańcuchem o długości ok. 5 m. Pies został odebrany przez firmę utylizacyjną działającą na rzecz UMiG Sztum.
Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  16