fister1

Ochrona

Kłusownik zatrzymnany na "gorącym uczynku"

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 01.04.2021r. strażnicy rybaccy wspólnie z funkcjonariuszami policji zatrzymali na "gorącym uczynku" kłusownika. Zdarzenie miało miejsce na rz. Nogat w m. Biała Góra. Zabezpieczono jedną sztukę sieci, w której znajdowało się ponad dziesięć kg ryb z gatunków: kleń, jaź, szczupak, boleń płoć, leszcz. Sprawę o kłusownictwo poprowadzi Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Zabezpieczono sieci zastawne na rz. Tyna

Informuję, że w nocy z 30/31.03.2021r. strażnicy rybaccy zabezpieczyli na rz. Tyna - trzy sieci zastawne. Z sieci do wody uwolniono dwa tarlaki szczupaka. Kłusownika nie udało się zatrzymać.

IMG 5978 IMG 2255

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Zabezpieczono ście kłusowniczą na rz. Fiszewka

PART 1616Informuję, że w dniu 26.03.2021r. strażnik rybacki - pracownik biura ZO w trakcie transportu ryb na zarybienie, dzięki informacji uzyskanej od wędkarza zabezpieczył jedną sieć kłusowniczą, która przegradzała koryto rzeki Fiszewki w m. Szopy/Elbląg. Ryby z sieci zostały uwolnione, a sprzęt zostanie przekazany do magazynu.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Zabezpieczono sześć sieci zastawne na rz. Elbląg i rz. Nogat

IMG 0976Informuję, że w dniach 22.03.2021r. do 26.03 2021r. strażnicy rybaccy zabezpieczyli na rz. Elbląg i rz. Nogat sześć sieci zastawnych. W sieciach znajdowało się ponad 200 kg ryb, w tym: leszcze (80 %), sandacze, szczupaki, bolenie. Kilka ryb miało ponad 90 cm długości. Ryby w stanie żywym zostały wypuszczone do wody, a sieci zdane do magazynu. Ponadto na terenie śluzy Michałowo na rz. Nogat straż rybacka zatrzymała na tzw. "gorącym uczynku" kłusownika. Dalsze czynności w tej sprawie poprowadzi Policja.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Prośba Biura ZO

zima2021Informuję, że pracownicy biura stale monitorują sytuację w zbiornikach wodnych użytkowanych przez Okręg PZW w Elblągu. W wybranych akwenach, zagrożonych przyduchą zimową, dokonywane są pomiary zawartości tlenu przy użyciu tlenomierza. Zwracam się z prośbą do zarządów kół - opiekunów wód oraz wszystkich wędkarzy o przekazywanie wszelkich informacji o zauważonych niepokojących zjawiskach, które mogą wskazywać na wystąpienie przyduchy (tel. kont. 55 232 54 82). Jednocześnie dziękuję wędkarzom z kół PZW Stegna i Kwidzyn za podjęcie aktywnych działań na rzecz ochrony rybostanu.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Podkategorie

 • Katastrofa ekologiczna
  Liczba artykułów:
  7
 • Działania Straży Rybackiej w ostatnich dniach.

  Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w ostatnich dniach strażnicy rybaccy zabezpieczyli 25 kg stynki w worku po brykiecie w pobliżu śluzy Michałowo na rz. Nogat oraz sieć kłusowniczą o dł. 100 mb na j. Drużno, która była zastawiona w okolicy stacji pomp w Gronowie Górnym. Ryby i sieć zostały zdane za pokwitowaniem do magazynu ZO PZW. Kontynuowana jest również akcja sprzątania brzegów wód użytkowanych przez OPZW w Elblągu. Do dnia 10.03.2016r. zebrano 53 worki śmieci o pojemności 80 l każdy. Śmieci zostały zebrane z brzegów: Kanału Linawa, rz. Nogat, rz. Elbląg, a także j. Drużno (rejon Gronowa Elbląskiego). Prace porządkowe będą kontynuowane.

  Liczba artykułów:
  15