baner750x100

Zapraszamy do X jubileuszowej edycji konkursu plastycznego pod hasłem "Czyste wody, zdrowe ryby".

dzieciZapraszamy dzieci ze szkół podstawowych z Elbląga i gminy Elbląg do udziału w 10 edycji konkursu plastycznego pt "Czyste Wody, Zdrowe Ryby". Finał i uroczysta gala odbędzie się w WMB Pedagogicznej w Elblągu ul.Św. Ducha w dniu 28.10.2016 o godzinie 11:00.
Prace zgodne z regulaminem konkursu należy dostarczyć do Biura Okręgu PZW w Elblągu,ul.Sukiennicza 10 do dnia 24.10.2016r., najpóźniej do godziny 15:00.


Regulamin konkursu plastycznego
1. Organizatorem konkursu jest Komisja ds. Młodzieży, działająca przy Zarządzie Okręgu PZW w Elblągu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w 3 kategoriach : Klasy 0-II, III-IV, V-VI.
3. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom tematyki ochorny środowiska przyrodniczego, poszanowania jego praw oraz zainteresowanie dzieci wędkarstwem, jako formą aktywnego spędzania czasu wolnego.
4. Temat konkursu: "Czyste Wody - Zdrowe Ryby"
5. Technika prac dowolna - format A3
6. Prace mają być  drugostronnie opisane: dane dziecka, szkoła oraz nazwisko nauczyciela podkierunkiem którego praca została wykonana.
7.Termin złożenia pracw ZO PZW w Elblągu, ul.Sukiennicza 10 upływa dnia 24.10.2016 do godziny 15:00.
8. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Komisji i ustalania ilości miejsc nagrodzonych.

 

9. Sponsorem Głównym tego działania jest Prezydent Miasta Elbląga.