baner750x100

Zapraszamy do dziewiątej już edycji konkursu plastycznego pod hasłem "Czyste Wody - Zdrowe Ryby"

unnamed 21Zapraszamy dzieci ze szkół pods.z Elbląga i z gminy Elbląg do udziału w 9 edycji konkursu plastycznego ph'"Czyste Wody -Zdrowe Ryby"
Finał i uroczysta gala odbędzie sie w WMB Pedagogicznej w Elblągu ul.Św.Ducha,  dn.29 10 2015 r, o godzinie  11:00.
Prace zgodne z regulaminem konkursu należy dostarczyć do Biura Okręgu PZW w Elblągu, ul.Sukiennicza 10 do dnia.26 10 2015 r,najpóżniej do godz 15:00.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

   1.Organizatorem konkursu jest Komisja ds. Młodzieży działająca przy Zarządzie Okręgu PZW w Elblągu
   2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w Elblągu w kategoriach klas I-III oraz IV-VI oraz klas „0” w przedszkolach
   3. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom tematyki ochrony środowiska przyrodniczego, poszanowania jego praw oraz zainteresowanie dzieci wędkarstwem jako formą aktywnego spędzania czasu wolnego.
    4.Temat konkursu – „Czyste Wody – Zdrowe Ryby”
    5.Technika prac dowolna - format A3
    6.Prace mają być drugostronnie opisane: dane dziecka, klasa, szkoła oraz nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,
    7.Termin złożenia prac w ZO PZW w Elblągu ul. Sukiennicza 10 upływa dnia 26.10.2015(poniedziałek) do godz. 15:00
    8.Rozstrzygniecie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu
    9.Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Komisji i ustalania ilości miejsc nagrodzonych.

10. Sponsorem konkursu jest Urząd Miasta Elbląg- Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.