fister1

Konkurs plastyczny dla dzieci.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO


1.    Organizatorem konkursu jest Komisja ds. Młodzieży działająca przy Zarządzie Okręgu PZW w Elblągu
2.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w Elblągu w kategoriach klas I-III oraz IV-VI oraz klas „0” w przedszkolach
3.    Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom tematyki ochrony środowiska przyrodniczego, poszanowania jego praw oraz zainteresowanie dzieci wędkarstwem jako formą aktywnego spędzania czasu wolnego.
4.    Temat konkursu – „Czyste Wody – Zdrowe Ryby”
5.    Technika prac dowolna -  format A3
6.    Prace mają być drugostronnie opisane: dane dziecka, klasa, szkoła oraz nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana.
7.    Termin złożenia prac w ZO PZW w Elblągu ul. Sukiennicza 10 upływa dnia 4.10.2012 (czwartek) do godz. 1400
8.    Rozstrzygniecie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu  w dniu 11.10.2012 roku. o godz. 1000
9.    Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Komisji i  ustalania ilości miejsc nagrodzonych.
10.    Sponsorem konkursu jest Urząd Miasta Elbląg.