baner750x100

REGULAMIN Wiosennych Zawodów Wędkarskich dla Dzieci i Młodzieży O „Puchar Prezydenta Elbląga”

 1. Organizatorzy:

 • Zarząd Okręgu PZW w Elblągu

 • Zarząd Koła Elektrociepłownia Elbląg

 1. Cel zawodów:

 • Popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród młodzieży szkolnej jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą oraz jej ochrony.

 1. Termin i miejsce zawodów:

 • 3 maja 2018 r rzeka Elbląg – Bulwar Zygmunta Augusta.

 

 1. Uczestnictwo w zawodach:

 • w zawodach uczestniczy młodzież ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, niezależnie od przynależności do PZW

 • w zawodach uczestniczy tylko jedna 3-osobowa drużyna z każdej szkoły

 • dodatkowo szkoły w których istnieją młodzieżowe szkółki wędkarskie, mogą wystawić po jednej również 3-osobowej drużynie

 • zawodnicy biorą udział w konkursie indywidualnym i drużynowym

 • dzieci startują pod nadzorem osoby dorosłej (opiekuna)

 

 1. Przepisy ogólne:

 • Zawodnicy łowią na jedna wędkę (trzymaną w ręku lub rękach) składającą się z wędziska (maks. długość w grupie I – 10 m, w grupie II – 11,5 m), żyłki (może być na kołowrotku), spławika, obciążenia i haczyka.

 • Nęcenie przed rozpoczęciem łowienia kulami dowolnej wielkości, natomiast w czasie łowienia kulami mieszczącymi się w jednej zamkniętej ręce.

 • Zanęty i przynęty dowolne, naturalne (nie sztuczne).

 • Zawodnicy muszą posiadać odpowiednią siatkę (minimum 2 obręcze o średnicy powyżej 40 cm) do przechowywania ryb w stanie żywym.

 • Zawody rozgrywane będą zgodnie z aktualnym „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW” – wydanie z 2018r. oraz niniejszym regulaminem.

 • Dla przypomnienia podajemy minimalne wymiary ochronne ryb najczęściej występujących w rzece Elbląg, oraz ryby pod całkowitą ochroną:

wzdręga – 15 cm

okoń – 18 cm

płoć - 15 cm

lin, rozpiór – 25 cm

szczupak – 50 cm

sandacz - pod ochroną

ciosa – zakaz połowu

ciernik – nie będzie punktowany.

 • Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez sędziego, ryby będą wpuszczone do rzeki.

 • Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia stanowisko w stanie czystym (śmieci i odpadki zabiera ze sobą).

 

 

 

 

 1. Punktacja:

 • Punkty przyznawane będą za ogólną wagę złowionych ryb wg pkt.6 – za każdy gram wagi ryby przyznawany będzie jeden punkt.

 

8. Nagrody

 1. drużynowo:

 • zwycięża drużyna (szkoła), w której zawodnicy uzyskają największą ilość punktów.

 • nagrodami za I miejsce jest Puchar Prezydenta Elbląga oraz dyplom Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.

 • za II i III miejsce we wszystkich grupach wiekowych przewidziano puchary ZO PZW w Elblągu i dyplomy.

 1. indywidualnie:

 • w grupie szkół podstawowych dla najlepszych zawodników w punktacji przewidziano 5 nagród ( w tym dla najlepszej zawodniczki i najmłodszego uczestnika zawodów)

 • w grupie szkół ponadpodstawowych, dla najlepszych zawodników w punktacji, przewidziano 3 nagrody.

9. Program zawodów:

 • 800 – 900 -sprawdzanie i ewentualna korekta listy zawodników

 • 900 – 915 -przywitanie i omówienie regulaminu zawodów

 • 915 – 955 -losowanie stanowisk, dojście do stanowisk i przygotowanie do zawodów

 • 955 – 1000 -nęcenie (zanęta ciężka)

 • 1000 – 1200 -zawody

 • 1200 – 1300 -ważenie ryb na stanowiskach, praca Komisji Sędziowskiej

 • 1300 – 1400 -ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

 • 1400 -zakończenie zawodów

 

10. Postanowienia końcowe:

 • Sygnały – (gwizdkiem, klaksonem)

 • 1 sygnał – nęcenie (5 minut przed rozpoczęcia łowienia)

 • 2 sygnał – rozpoczęcie łowienia

 • 3 sygnał – 5 minut przed zakończeniem łowienia

 • 4 sygnał – zakończenie łowienia

 • Za niewłaściwe zachowanie zawodnika na stanowisku – w tym palenie papierosów, używanie słów wulgarnych, picie alkoholu – zawodnik może być po jednym ostrzeżeniu zdyskwalifikowany przez sędziego.

 • Na stanowisku zawodnika, oprócz sędziego, może przebywać trener, udzielając jedynie porad ustnych.

 

11. Zgłoszenia:

Zarząd Okręgu PZW w Elblągu prosi szkoły o zgłaszanie udziału w w/w zawodach 3 osobowych reprezentacji szkół do dnia 27.04.2018r. ZO PZW 82-300 Elbląg ul. Sukiennicza 10 tel. 55 2325482, fax. 55 2370809, mail - biuro@pzw.elblag.pl

 • Ostateczną listę imienną zawodników i opiekuna (drużynę i opiekuna zgłoszonych wcześniej do ZO PZW) prosimy potwierdzić na miejscu zawodów.