baner750x100

Młodzież

Wyniki Zawodów Wędkarskich dla Dzieci i Młodzieży o Puchar Prezydenta Elbląga

Wyniki Zawodów Wędkarskich dla Dzieci i Młodzieży o Puchar Prezydenta Elbląga

Wyniki zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży 3.05.2010r.


Klasyfikacja drużynowa: miejsca 1 "Puchar Prezydenta Miasta Elbląga", dyplomy ZO PZW, upominki, miejsca 2 i 3 "Puchar Zarządu Okręgu PZW w Elblągu", dyplomy, upominki

Szkoły Podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa w Jegłowniku - wynik 5580 pkt
- drużyna w składzie:
• Karolina Zakrzewska
• Dominika Dorosz
• Sebastian Orędowicz
opiekun Krzysztof Dorosz
2. Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu - wynik 4420 pkt
– drużyna w składzie:
• Patryk Dalidowicz
• Dominik Rajkowski
• Kamila Świst
opiekun Marzena Świst
3. Szkoła Podstawowa nr 6 - wynik 2950 pkt
– drużyna w składzie:
• Maja Dalidowicz
• Kamil Tarmasewicz
• Julian Sosnowski
opiekun Mariusz Gałązka

Gimnazja:
1. Gimnazjum Gronowo Elbląskie - wynik 10490 pkt
– drużyna w składzie
• Marcin Gryga
• Kamil Hryckiewicz
• Łukasz Just
opiekun Grzegorz Gryga

2. Gimnazjum nr 4 w Elblągu - wynik 6190 pkt
– drużyna w składzie:
• Anna Szczodrowska
• Mateusz Skupniewski
• Daniel Szupłak
opiekun Jerzy Szczodrowski

3. Gimnazjum nr 5 - wynik 5170 pkt
- drużyna w składzie:
• Łukasz Krajewski
• Maciej Józefowicz
• Krystian Łącki
opiekun Ryszard Dalidowicz

Szkoły Ponadgimnazjalne:
1. Zespół Szkół Handlowych - wynik 2840 pkt
- drużyna w składzie
• Michał Wawrzykowski
• Łukasz Kuternowski
• Michał Polkowski
opiekun Arkadiusz Bednarski

Klasyfikacja indywidualna - nagrody rzeczowe - sprzęt wędkarski

Szkoły Podstawowe:
1. Patrycja Pawlikowska - wynik 2940 pkt
2. Patryk Okrój - wynik 2455 pkt
3. Sebastian Orędowicz - wynik 2390 pkt
4. najlepsza dziewczynka – Patrycja Pawlikowska
5. najmłodszy uczestnik – Szymon Treder- wynik 1510 pkt

Gimnazja:
1. Marcin Gryga - wynik 3845 pkt
2. Kamil Hryckiewicz - wynik 3490 pkt
3. Anna Szczodrowska - wynik 3190 pkt
4. najlepsza dziewczynka – Anna Szczodrowska

Szkoły Ponadgimnazjalne:
1. Michał Polkowski - wynik 2400 pkt
2. Michał Wawrzykowski - wynik 385 pkt
3. Emil Frąckiewicz - wynik 205 pkt
W galerii zdjęć można zobaczyc zdjęcia z zawodów.

Regulamin konkursu plastycznego "Czyste Wody - Zdrowe ryby" edycja 2010

Regulamin konkursu plastycznego "Czyste Wody - Zdrowe ryby" edycja 2010

REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO


 1. Organizatorem konkursu jest Komisja ds. Młodzieży działająca przy Zarządzie Okręgu PZW w Elblągu.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w Elblągu w kategoriach klas I-III oraz IV-VI , klas „0”
 3. Celem konkursu jest przybliżenie dzieciom tematyki ochrony środowiska przyrodniczego, poszanowania jego praw oraz zainteresowanie dzieci wędkarstwem jako formą aktywnego spędzania czasu wolnego.
 4. Temat konkursu – „Czyste Wody – Zdrowe Ryby”
 5. Dla uczniów ze szkół podstawowych - technika prac dowolna format A3
 6. Prace mają być drugostronnie opisane: dane dziecka, klasa, szkoła oraz nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,
 7. Termin złożenia prac w ZO PZW w Elblągu ul. Sukiennicza 10 upływa dnia 15.09.2010r.
 8. Rozstrzygniecie konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się we wrześniu 2010r. w siedzibie SM „Zakrzewo” w Elblągu
 9. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru Komisji i ustalania ilości miejsc nagrodzonych.
 10. Sponsorem konkursu jest Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Regulamin zawodów wędkarskich pod hasłem Czyste Wody - Zdrowe Ryby

Regulamin zawodów wędkarskich pod hasłem Czyste Wody - Zdrowe Ryby

REGULAMIN
Zawodów Wędkarskich dla Dzieci i Młodzieży

 1. Organizatorzy:

• Komisja ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu PZW w Elblągu
• Zarząd Koła Elektrociepłownia Elblą

2.  Cel zawodów:

• Popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród młodzieży szkolnej jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą oraz jej ochrony

3.  Termin i miejsce zawodów:

• 30 maja 2010r. rzeka Elbląg – Bulwar Zygmunta Augusta.

4.  Uczestnictwo w zawodach:

• w zawodach uczestniczy młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów (niezależnie od przynależności do PZW)
• klasyfikacja w zawodach jest w 2 grupach wiekowych: 1 grupa – szkoły podstawowe, 2 grupa – gimnazja

5.  Przepisy ogólne:

• Zawodnicy łowią na jedna wędkę (trzymaną w ręku lub rękach) składającą się z wędziska (maks. długość– 10 m), żyłki (może być na kołowrotku), spławika, obciążenia i haczyka.
• Nęcenie przed rozpoczęciem łowienia kulami dowolnej wielkości, natomiast w czasie łowienia kulami mieszczącymi się w jednej zamkniętej ręce.
• Zanęty i przynęty dowolne, naturalne (nie sztuczne)
• Zawodnicy muszą posiadać odpowiednią siatkę (minimum 2 obręcze o średnicy powyżej 40 cm) do przechowywania ryb w stanie żywym
• Zawody rozgrywane będą zgodnie z aktualnym „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW” – wydanie z 2003r. wraz z późniejszymi zmianami, oraz niniejszym regulaminem
• Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez sędziego, ryby będą wpuszczone do rzeki
• Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia stanowisko w stanie czystym (śmieci i odpadki zabiera ze sobą)

6.  Punktacja:
• Punkty przyznawane będą za ogólną wagę złowionych ryb– za każdy gram wagi ryby przyznawany będzie jeden punkt

7.  Nagrody
• dla najlepszych zawodników w punktacji przewidziano nagrody rzeczowe ( książki o tematyce wędkarskiej i sprzęt wędkarski)

8.  Program zawodów:
• 8.30 – 9.00 sprawdzanie i ewentualna korekta listy zawodników
• 9.00 – 9.10 omówienie regulaminu zawodów
• 9.10 – 9.55 losowanie stanowisk, dojście do stanowisk i przygotowanie do zawodów
• 9.55 – 10.00 nęcenie (zanęta ciężka)
•10.00 – 12.00 zawody
•12.00 – 13.00 ważenie ryb na stanowiskach, praca Komisji Sędziowskiej
•13.00 – 14.00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
•14.00 zakończenie zawodów

9. Postanowienia końcowe:
•Sygnały – (rakietą, gwizdkiem, klaksonem)
-1 sygnał – wejście na stanowiska
-2 sygnał – nęcenie (5 minut przed rozpoczęcia łowienia)
-3 sygnał – rozpoczęcie łowienia
-4 sygnał – 5 minut przed zakończeniem łowienia
-5 sygnał – zakończenie łowienia
•Na stanowisku zawodnika, oprócz sędziego, może przebywać trener, udzielając jedynie porad ustnych

10. Zgłoszenia:
•Zgłoszenia dzieci wraz z opiekunem w formie pisemnej lub telefonicznej do Okręgu PZW w Elblągu ul. Sukiennicza 10 tel. 0-55 232 54 82 do dnia 24.05.2010r.

Regulamin zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży - 3 maja 2010 r.

Regulamin zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży - 3 maj 2010 r.

REGULAMIN
Wiosennych Zawodów Wędkarskich dla Dzieci i Młodzieży
O „Puchar Prezydenta Elbląga”
1.Patronat
• Prezydent Miasta Elbląga

2.Organizatorzy:
• Zarząd Okręgu PZW w Elblągu
• Zarząd Koła Elektrociepłownia Elbląg

3.Cel zawodów:
• Popularyzacja wędkarstwa i sportu wędkarskiego wśród młodzieży szkolnej jako formy czynnego wypoczynku i aktywnego obcowania z przyrodą oraz jej ochrony

4.Termin i miejsce zawodów:
• 3 maja 2010r. rzeka Elbląg – Bulwar Zygmunta Augusta.

5.Uczestnictwo w zawodach:
• w zawodach uczestniczy młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych (dziewczęta i chłopcy – niezależnie od przynależności do PZW)
• w zawodach uczestniczy tylko jedna 3-osobowa drużyna z każdej szkoły
• dodatkowo, szkoły w których istnieją młodzieżowe szkółki wędkarskie, mogą wystawić po jednej również 3-osobowej drużynie
• zawodnicy biorą udział w konkursie indywidualnym i drużynowym
• drużyny startują w wyznaczonych (wylosowanych) miejscach pod opieką swojego opiekuna (nauczyciela) i wyznaczonego sędziego PZW

6.Przepisy ogólne:
• Zawodnicy łowią na jedna wędkę (trzymaną w ręku lub rękach) składającą się z wędziska (maks. długość w grupie I – 10 m, w grupie II – 11,5 m), Żyłki (może być na kołowrotku), spławika, obciążenia i haczyka.
• Nęcenie przed rozpoczęciem łowienia kulami dowolnej wielkości, natomiast w czasie łowienia kulami mieszczącymi się w jednej zamkniętej ręce.
• Zanęty i przynęty dowolne, naturalne (nie sztuczne)
• Zawodnicy muszą posiadać odpowiednią siatkę (minimum 2 obręcze o średnicy powyżej 40 cm) do przechowywania ryb w stanie żywym
• Zawody rozgrywane będą zgodnie z aktualnym „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW” – wydanie z 2003r. wraz z późniejszymi zmianami, oraz niniejszym regulaminem
• Dla przypomnienia podajemy minimalne wymiary ochronne ryb najczęściej występujących w rzece Elbląg, oraz ryby pod całkowitą ochroną:
Wzdręga – 15 cm
lin, rozpiór – 25 cm
szczupak – 50 cm
sandacz - pod ochroną
ciosa – zakaz połowu
ciernik – nie będzie punktowany
• Po zakończeniu zawodów i zważeniu ryb przez sędziego, ryby będą wpuszczone do rzeki
• Każdy zawodnik po zakończeniu łowienia pozostawia stanowisko w stanie czystym (śmieci i odpadki zabiera ze sobą)
7.Punktacja:
• Punkty przyznawane będą za ogólną wagę złowionych ryb wg pkt.6 – za każdy gram wagi ryby przyznawany będzie jeden punkt
8. Nagrody
a)drużynowo:
• zwycięża drużyna (szkoła), w której zawodnicy uzyskają największą ilość punktów
• nagrodami za I miejsce jest Puchar Prezydenta Elbląga oraz dyplomy Zarządu Okręgu PZW w Elblągu
• za II i III miejsce w obu grupach wiekowych przewidziano puchary ZO PZW w Elblągu i dyplomy.
b)indywidualnie:
• w grupie szkół podstawowych dla najlepszych zawodników w punktacji przewidziano 5 upominków ( w tym dla najlepszej zawodniczki i najmłodszego uczestnika zawodów)
• w grupie gimnazjów dla najlepszych zawodników w punktacji przewidziano 4 upominki ( w tym dla najlepszej zawodniczki)
• w grupie szkół ponadpodstawowych, dla najlepszych zawodników w punktacji, przewidziano 4 upominki ( w tym dla najlepszej zawodniczki)
9.Program zawodów:
• 8.30 – 9.00 sprawdzanie i ewentualna korekta listy zawodników
• 9.00 – 9.10 omówienie regulaminu zawodów
• 9.10 – 9.55 losowanie stanowisk, dojście do stanowisk i przygotowanie do zawodów
• 9.55 – 10.00 nęcenie (zanęta ciężka)
•10.00 – 12.00 zawody
•12.00 – 13.00 ważenie ryb na stanowiskach, praca Komisji Sędziowskiej
•13.00 – 14.00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
•14.00 zakończenie zawodów

10. Postanowienia końcowe:
• Sygnały – (rakietą, gwizdkiem, klaksonem)
-1 sygnał – wejście na stanowiska
-2 sygnał – nęcenie (5 minut przed rozpoczęcia łowienia)
-3 sygnał – rozpoczęcie łowienia
-4 sygnał – 5 minut przed zakończeniem łowienia
-5 sygnał – zakończenie łowienia
• Za niewłaściwe zachowanie zawodnika na stanowisku – w tym palenie papierosów, używanie słów wulgarnych, picie alkoholu – zawodnik może być po jednym ostrzeżeniu zdyskwalifikowany przez sędziego
• Na stanowisku zawodnika, oprócz sędziego, może przebywać trener, udzielając jedynie porad ustnych

11. Zgłoszenia:
• Ostateczną listę imienną zawodników i opiekuna (drużynę i opiekuna zgłoszonych wcześniej do ZO PZW prosimy potwierdzić na miejscu zawodów

Więcej artykułów…

 1. Praca z młodzieżą