fister1

Katastrofa ekologiczna na rzece Wąskiej i w rezerwacie jeziora Drużno - obszar natura 2000

śnięte ryby0912Biuro Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 29.05.2014r. zakończyło akcję sprzątania rz. Wąskiej i j. Drużno. Akcję ukończono po wizji terenowej, w której stwierdzono tylko pojedyncze śniete ryby. Do dnia dzisiejszego zebrano łącznie 1700 kg ryb, z gatunków: szczupak, lin, karaś pospolity, karaś srebrzysty, karp, leszcz, płoć, jaź, boleń, węgorz, różanka, śliz, piskorz, leszcz, krąp, płoć, okoń, sandacz, karp, ukleja. W tym było około 750 kg szczupaka, 250 kg lina i 15 kg węgorza. Ryby zostały zdane do zakładu utylizacyjnego w Ornecie.

OPZW w Elblagu skorzystało z oferty Parku Technologicznego w Elblągu dotyczącej badań wody rz. Wąska i j. Drużno, prowadzonych niezależnie od WIOŚ w Olsztynie. Pracownicy Parku Technologicznego pobrali próbki wody z czterech punktów, a także śniętych ryb w celu określenia ewentualnej obecności pestycydów i metali ciężkich. Powyższe badania będą przeprowadzone w przyszłości Jeszcze co najmniej raz, w tych samych punktach, aby określić stan ekosystemu przed zarybieniami, a także aby uzyskać potwierdzenie, że stan środowiska idzie w dobrym kierunku. Z polecenia Lekarza Powiatowego Weterynarii w Elblągu jutro zostaną zbadane żywe ryby z j. Drużno. Próbka składająca się z około 30 szt. zostanie przewieziona w tym celu w stanie żywym do Zakładu Higeny Weterynaryjnej w Olsztynie.
SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY  DYREKCJI  PARKU  TECHNOLOGICZNEGO  W  ELBLĄGU  ZA  OKAZANĄ  POMOC  WYKONANĄ  NIEODPŁATNIE.

 Biuro ZOPZW w Elblągu przedstawia poniżej skany informacji przesłanych przez WIOŚ w Olsztynie Delegatura w Elblągu oraz RDOŚ w Olsztynie w sprawie katastrofy ekologicznej na rz. Wąska i j. Drużno oraz link do strony TVN 24, który dotyczy tej sprawy.

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3

Materiał telewizji TVN

Oświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie śnięcia ryb w rzece Wąska i w Jeziorze Drużno.