baner750x100

Jezioro Drużno

REGULAMIN WĘDKOWANIA Z ŁODZI NA J.DRUŻNO

REGULAMIN WĘDKOWANIA Z ŁODZI NA J.DRUŻNO

REGULAMIN WĘDKOWANIA Z ŁODZI NA J.DRUŻNO w 2018 roku

(załącznik do uchwały Prezydium ZO PZW w Elblągu z dnia 19 lipca 2018r.).

1. Wędkowanie z łodzi na j. Drużno odbywa się wyłącznie z jednej z trzynastu łodzi będących własnością Okręgu PZW w Elblągu, stacjonujących na bazie Węgle-Żukowo, w terminie od 1 września każdego roku w części północnej jeziora oraz rozlewiskach w Stankowie i od 15 listopada również w części południowej (patrz mapka jeziora).

2. Wędkować mogą;

członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający opłaconą na dany rok składkę okręgową elbląską na wody nizinne lub górskie;

wędkarze zrzeszeni w innych okręgach oraz wędkarze zrzeszeni w innych organizacjach wędkarskich, jak również niezrzeszeni, po opłaceniu zezwolenia okresowego lub rocznego na połów ryb na wodach OPZW Elbląg, według tabeli zamieszczonej na stronie internetowej OPZW Elbląg.

3. Opłata za wypożyczenie łodzi do wędkowania na j. Drużno (dzienna) w okresie od 1 września do 31 grudnia (włącznie) opłata wynosi 70,00 zł (słownie siedemdziesiąt złotych 00/100 brutto). Opłata zawiera podatek VAT w wysokości 23 % jej wartości. W ramach opłaty wędkującemu będzie udostępniona łódź z wiosłami będąca własnością OPZW w Elblągu oraz środki bezpieczeństwa (kamizelki ratunkowe).

Czytaj więcej...

Informacja o dniach otwarcia Bazy Wędkarskiej Węgle-Żukowo

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 23 grudnia 2017 roku Baza Wędkarska Węgle-Żukowo będzie czynna. Pokrywa lodu utrzymuje się na około 1/3 powierzchni jeziora.

W dniach 24, 25 i 26 grudnia baza będzie nieczynna.

Ponowne otwarcie bazy nastąpi w dniu 27 grudnia 2017 roku.

Informacja o pokrywie lodowej na jeziorze Drużno

Biuro Zarządu Okręgu PZW w Elblągu uprzejmie informuje, że z powodu powstania pokrywy lodowej na jeziorze Drużno, Baza Wędkarska Węgle-Żukowo będzie nieczynna w dniach 20, 21 i 22 grudnia 2017r.

O wszelkich zmianach w zaistniałej sytuacji będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Dyrektor Biura ZO - Krzysztof Cegiel