fister1

Zarybienia w dniu 01.06.2022 r. (środa)

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 01.06.2022 r. (środa) odbędzie się zarybienie narybkiem letnim sandacza następujących obwodów rybackich:

1/ j. Balewskie na kanale Kanał Juranda (Młynówka Malborska) nr 1- 20000 szt. - godz. 13-14 - miejsce zarybienia - m. Balewo

2/rz. Nogat - 180000 szt. - godz. 14-15 - miejsce zarybienia - m. Letniki i Kanał Jagielloński m. Elbląg

Osobą odpowiedzialną za zarybienie będzie - Grzegorz Cybulski - tel. kont. 695215344. Transport odbędzie się samochodem służbowym - Toyota Hilux nr rej. NE5743 Gz przyczepą o nr rej. NE 99110

Do wiadomości:

- Urząd Marszałkowski w Gdańsku

- Urząd Marszałkowski w Olsztynie

- PIW Elbląg, Malbork

- Komisje zarybieniowe PZW - Dzierzgoń, Stare Pole, Elbląg Policja

- Wiceprezes ZO PZW w Elblągu ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód - Mariusz Ciepieniak

- strona internetowa

Prosimy wskazane Komisje zarybieniowe z Kół o kontakt ze wskazaną osobą odpowiedzialną za zarybienia w celu uzgodnienia formy pomocy ze strony Komisji.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel