fister1

Zarybienia w dniu 14.10.2021r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 14.10.2021r. (czwartek) w godzinach 10:30 - 11:30 odbędzie się zarybienie narybkiem podchowanym  węgorza następującego obwodu rybackiego:

1. j. Sowica na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Liwa m. Prabuty - 25 kg

Osobą odpowiedzialną za zarybienie będzie - Wojciech Lasek - tel. kont.  535098600. Transport odbędzie się samochodem służbowym Isuzu D-Max nr rej. NE 2596 A.

Do wiadomości:

- Urząd Marszałkowski w Gdańsku

- PIW w Elblągu

- PIW w Kwidzynie

- Komisje zarybieniowe PZW: Prabuty

- Wiceprezes ZO PZW w Elblągu - Mariusz Ciepieniak

- strona internetowa OPZW w Elblągu

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel