fister1

Relacja z zarybień w dniu 6.10. 2021 r.

W dniu 6.10. 2021 r. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu przeprowadzał zarybienie wód narybkiem jesiennym sandacza.
Zarybione zostały następujące akweny:
- Kanał Panieński - Izbowa Łacha - m. Solnica - 50 kg
- j. Sowica - m. Prabuty - 20 kg

W zarybieniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele z Kół PZW w Nowym Dworze Gdańskim i Prabutach. Kolejną kontrolę zarybienia, tym razem w m. Solnica przeprowadził przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - przedstawiciel właściciela wód, tj. Skarbu Państwa. Jako podmiot uprawniony do kontroli, przedstawiciel PGWWP Nadzór Wodny Nowy Dwór Gdański przeważył dostarczony narybek przy użyciu  atestowanej wagi, a następnie skontrolował wszystkie dokumenty zarybieniowe wymagane prawem. Materiał zarybieniowy na miejsce zarybienia został dostarczony środkami transportowymi zarejestrowanymi do przewozu ryb żywych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu. O wprowadzeniu ryb do wód na terenie Powiatu Nowy Dwór Gdański został powiadomiony Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim oraz podmiot uprawniony do kontroli prowadzonej działalności rybackiej, tj. Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Członek koła PZW Nowy Dwór Gdański pomógł w roznoszeniu materiału, a przedstawiciel koła PZW w Prabutach udostępnił swoją łódkę i rozprowadził materiał zarybieniowy po całym jeziorze. Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc i aktywną pomoc w zarybieniu użytkowanych przez nas wód.

PART 16333 PART 16332
IMG 2166 IMG 2163


Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel