fister1

Zarybienia w dniu 04.10.2021r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 04.10.2021r. (poniedziałek odbędzie się zarybienie kroczkiem karpia następujących obwodów rybackich:

1. j. Kisielice (Rakowe) na cieku Dopływ w Kisielicach nr 2 w zlewni rzeki
Gardęga (Gardeja) - godz. zarybienia  11 - 12 - 40 kg

2. j. Sztumskie na cieku Rów Biały nr 2 - godz. zarybienia 10 - 11 - 200 kg

Odbiór ryb tego samego dnia w godzinach 8-9 z OZ PZW Pasłęk. Osobą odpowiedzialną za zarybienie będzie - Wojciech Lasek - tel. kont.  535098600. Transport odbędzie się samochodem służbowym Isuzu D-Max nr rej. NE 2596 A.

Do wiadomości:

- Urząd Marszałkowski w Gdańsku

- Urząd Marszałkowski w Olsztynie

- PIW w Elblągu

- PIW w Iławie

- PIW w Malborku

- Komisje zarybieniowe PZW:L Kisielice, Sztum nr 9 i Sztum nr 25

- Wiceprezes ZO PZW w Elblągu - Mariusz Ciepieniak

- strona internetowa OPZW w Elblągu

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel