fister1

Planowane zarybienie w dniu 23.09.2021r. (czwartek) narybkiem jesiennym certy, zostaje odwołane

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że planowane zarybienie w dniu 23.09.2021r. (czwartek) narybkiem jesiennym certy, zostaje odwołane z przyczyn od nas niezależnych. O kolejnym planowanym terminie zarybienia narybkiem jesiennym certy poinformujmy w terminie późniejszym.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Do wiadomości:

- Urząd Marszałkowski w Gdańsku

- PIW Elbląg

- PIW Nowy Dwór Gdański

- Komisja zarybieniowa PZW w Nowym Dworze Gdańskim, Stegnie, Sztutowie

- Wiceprezes ZO PZW w Elblągu ds. zagospodarowania i ochrony wód - Mariusz Ciepieniak

- strona internetowa OPZW w Elblągu