fister1

KOMUNIKAT

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w wyniku komisyjnego rozstrzygnięcia zapytań ofertowych:

1) na realizację zadania:

Sporządzenie operatów wodno-prawnych i projektów budowlanych oraz uzyskania pozwoleń wodno-prawnych, na budowę trzech slipów do wodowania lekkich łódek do sportowego oraz amatorskiego połowu ryb na rzece Nogat

komisja wybrała ofertę przedstawioną przez firmę IAMA - studio opracowań wodno-prawnych z Zajezierza.

2) na realizację zadania:

Sporządzenie operatu wodno-prawnego z instrukcją gospodarowania wodą oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, na piętrzenie i pobór wody za pomocą istniejącego jazu w m. Kupin  z rzeki Wąskiej, na potrzeby stawów rybnych, położonych w Pasłęku ul. A. Steffena 59a. komisja wybrała ofertę przedstawioną przez firmę KOMES WATER Sp. z o.o. z Wrocławia.

Okręg PZW w Elblągu dziękuje wszystkim oferentom za udział w konkursie.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Dyrektor biura ZO PZW w Elblągu