fister1

Zarybienia w dniu 29.10.2020r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 29.10.2020r. (czwartek) w godzinach 11-12 odbędzie się zarybienie narybkiem jesiennym certy (25000 szt.) obwodu rybackiego rzeki Szkarpawa w m. Rybina i Sztutowo. Odbiór materiału tego samego dnia w godzinach 8-9 w Ośrodku Zarybieniowym Czarci Jar k/Olsztynka. Osobą odpowiedzialną za zarybienie będzie - Grzegorz Cybulski - tel. kont. 695215344.
Transport odbędzie się samochodem służbowym Toyota Hilux.

Do wiadomości:

- Urząd Marszałkowski w Gdańsku

- PIW Nowy Dwór Gdański

- PIW Elbląg

- Komisja zarybieniowa PZW w Nowym Dworze Gdańskim i Sztutowie

- Wiceprezes ZO PZW w Elblągu - Mariusz Ciepieniak

- strona internetowa