fister1

Zarybienia obwodów rybackich w dniu 19.10.2020r

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 19.10.2020r. odbędą się zarybienia następujących obwodów rybackich:

1. rz. Wąska nr 2 na kanale Kanał Elbląski - m. Węzina, m. Lisów; godz. 10-11; jaź kroczek jesienny - 100 kg;

2. rz. Pasłęka nr 9 - m. Dębiny, m. Olkowo; godz. 11-12; jaź narybekjesienny - 55 kg

Odbiór materiału zarybieniowego z Ośrodka Zarybieniowego w Pasłęku ul. Augustyna Steffena 59 A tego samego dnia w godzinach 8-9. Osoba odpowiedzialna za zarybienia - Wojciech Lasek - 535098600.

Do wiadomości:

- Urząd Marszałkowski w Olsztynie

- PIW Braniewo

- PIW Elbląg

- Komisja zarybieniowa PZW w Pasłęku, Chruścielu, Ornecie

- Wiceprezes ZO PZW w Elblągu - Mariusz Ciepieniak