fister1

Kolejne inwestycje na stanicy wędkarskiej w Malborku

Informuję, że od dnia 07.07.2020r. na terenie stanicy wędkarskiej w Malborku zostanie zamontowany kompleksowy monitoring i oświetlenie. Starania w tym względzie podjął Zarząd Koła PZW Malbork Miasto - opiekun stanicy oraz Zarząd Okręgu w Elblągu. Dzięki staraniom wędkarzy z Malborka i Okręgu PZW w Elblągu - dwa tygodnie temu udało się doprowadzić do stanicy prąd elektryczny. Decyzję o założeniu całodobowego monitoringu obejmującego cały teren stanicy podjął Zarząd Okręgu PZW w Elblągu w drodze uchwały. U podstaw takiej decyzji stanęły przypadki kradzieży nasadzeń i przewodów prądowych z terenu stanicy. Całkowity koszt zakupu masztów oświetleniowych, latarni, kamer, nagrywarki, kart telefonicznych poniesie Okręg PZW w Elblągu.


Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel