baner750x100

Oferta zakupu różnych gatunków i asortymentów ryb w celach zarybieniowych wód użytkowanych przez Okręg i Koła PZW.

Okręg PZW w Elblągu informuje, że w 2020 r.  jest zainteresowany zakupem różnych gatunków i asortymentów ryb w celach zarybieniowych wód użytkowanych przez Okręg i Koła PZW. W związku z czym, prosimy składać oferty z podaniem gatunków, asortymentów oraz cen. W szczególności zainteresowani jesteśmy zakupem:
szczupaka – wylęg żerujący, narybek letni, narybek jesienny;
jazia –  narybek letni, narybek jesienny, kroczek; 1+ wiosenny
sandacza – narybek letni, narybek jesienny; dwulatek;
płoci i okonia - narybek jesienny;
karasia pospolitego – kroczek;
bolenia – wylęg żerujący, narybek 1+;
lina - kroczek;
klenia – narybek letni, narybek jesienny
pstrąga potokowego – wylęg, wylęg żerujący, wylęg podchowany, narybek letni, narybek jesienny, narybek 1 +;
karpia – kroczek;
węgorza – narybek podchowany o gramaturze jednostkowej 1-3g/szt., 5 g/szt., 10 g/szt., 20 g/szt.;
troci wędrownej - smolt 2+;
miętusa - wylęg żerujący, narybek letni.


Oferowany materiał do celów zarybieniowych wód otwartych oraz hodowli ryb obowiązkowo musi posiadać ważny wynik badania ryb w dniu odbioru, stwierdzający, że  ryby są zdrowe klinicznie i nie wykazują objawów chorób - wystawiony przez lekarza weterynarii ze specjalizacją - chorób ryb a gospodarstwo rybackie jest  pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla terenu położenia gospodarstwa.
Oferty należy składać do dnia 5 lutego 2020r. Wszystkie oferty złożone na 2020r., przed terminem ogłoszenia zachowują swoją ważność, o ile wypełniają warunki wymienione wyżej. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 15.02.2020r. przez Komisję Zagospodarowania i Ochrony Wód przy Okręgu PZW w Elblągu a protokół z postępowania Komisji zostanie zatwierdzony na posiedzeniu ZO PZW w Elblągu a następnie opublikowany na stronie okręgu.

 

Członek ZO PZW w Elblągu - Mariusz Ciepieniak