baner750x100

Oferta zakupu różnych gatunków i asortymentów ryb w celach zarybieniowych wód użytkowanych przez Okręg i Koła PZW.

Okręg PZW w Elblągu informuje, że w 2019 r.  jest zainteresowany zakupem różnych gatunków i asortymentów ryb w celach zarybieniowych wód użytkowanych przez Okręg i Koła PZW. W związku z czym, prosimy składać oferty z podaniem gatunków, asortymentów oraz cen. W szczególności zainteresowani jesteśmy zakupem:

szczupaka – wylęg żerujący, narybek letni, narybek jesienny;

jazia –  narybek letni, narybek jesienny, kroczek;

sandacza – narybek letni, narybek jesienny;

płoci i okonia - narybek jesienny;

karasia pospolitego – kroczek;

bolenia - narybek jesienny, narybek 1+;

lina - kroczek;

klenia – narybek letni, narybek jesienny

pstrąga potokowego – wylęg, wylęg żerujący, wylęg podchowany, narybek letni, narybek jesienny, narybek 1 +;

karpia – kroczek;

węgorza – narybek podchowany o gramaturze jednostkowej 1-3g/szt., 5 g/szt., 10 g/szt., 20 g/szt.;

troci wędrownej - smolt 2+;

miętusa - wylęg żerujący, narybek letni.

Oferowany materiał do celów zarybieniowych wód otwartych oraz hodowli ryb obowiązkowo musi posiadać ważny wynik badania ryb w dniu odbioru, stwierdzający, że  ryby są zdrowe klinicznie i nie wykazują objawów chorób - wystawiony przez lekarza weterynarii ze specjazacją - chorób ryb, gospodarstwo rybackie jest  pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla terenu działania.


Oferty należy składać do dnia 10 lutego 2019r. Wszystkie oferty złożone na 2019r., przed terminem ogłoszenia zachowują swoją ważność, o ile wypełniają warunki wymienione wyżej. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 15.02.2019r. przez Komisję Zagospodarowania i Ochrony Wód przy Okręgu PZW w Elblągu, a protokół z postępowania Komisji zostanie zatwierdzony na posiedzeniu ZO PZW w Elblągu.


Wiceprezes ZO PZW w Elblągu

Ryszard Waranków