baner750x100

zarybienie obwodu rybackiego rz. Banówka nr 1 – wylęgiem żerującym pstrąga potokowego.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 19.04.2018r. (czwartek) odbędzie się zarybienie obwodu rybackiego rz. Banówka nr 1 – wylęgiem żerującym pstrąga potokowego.

Dane dotyczące zarybienia:

1.     Ilość – 12000 szt.

2.     Miejsce zarybienia – rz. Banówka m. Krzewno

3.     Godzina zarybienia – 11-12

4.     Osoba odpowiedzialna za zarybienie – Grzegorz Cybulski

5.     Telefon kontaktowy – 695215344

6.     Odbiór materiału – OZ Czarci Jar k/Olsztynka – 19.04.2018r. w godzinach 8-9

7.     Transport – samochód OPZW w Elblągu – Iveco nr rej. NO 7457M

Do wiadomości:

- Urząd Marszałkowski w Olsztynie

- PIW Braniewo

- PIW Elbląg

- Komisja zarybieniowa PZW przy kole PZW w Braniewie

- Wiceprezes ZO PZW w Elblągu ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód – Ryszard Waranków

- strona internetowa

Informację sporządził: Krzysztof Cegiel