baner750x100

Gospodarka

Uszkodzony przepust

IMG 3991Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że kolejny raz uszkodzeniu uległ przepust o długości 11,5 mb, który odprowadza wodę ze zbiorników wodnych w m. Bornity, które stanowią własność OPZW w Elblągu. Prawdopodobnie w/w szkody wyrządziły bobry. Populacja bobrów na tym terenie jest bardzo liczna. Szacowany koszt remontu przepustu wyniesie ok. 5000 zł. Środki na ten cel zostaną przeznaczone z funduszy OPZW w Elblągu.

Czytaj więcej...

Zarybienie narybkiem węgorza.

Elbląg, dnia 22.05.2017r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Biuro ZO w Elblągu informuje, że w dniu 02.06.2017r. odbędą się zarybienia narybkiem podchowanym węgorza o średniej wadze 10 g/szt. niżej wymienionych obwodów rybackich:

Czytaj więcej...

Zarybienie narybkiem podchowanym węgorza.

         Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 26.05.2017r. (piątek) odbędzie się zarybienie narybkiem podchowanym węgorza – obwodów:

1.       Obwód rzeka Szkarpawa  - 100kg (m. Rybina) ,   godz.  1000,

2.       Obwód j. Balewskie – 20 kg, o godz. 14 - 1430

3.       Obwód j. Barlewickie – 0,48 kg, o godz.11 - 12

Czytaj więcej...

Zarybienie smoltem troci wędrownej

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 25.04.2017r. (wtorek) do Pasłęki w m. Braniewo wypuściliśmy 2500 szt. smoltów troci wędrownej w wieku 2+ (140kg). W akcji zarybieniowej uczestniczyli członkowie komisji zarybieniowej przy kole PZW w Braniewie oraz dwóch pracowników biura ZO PZW w Elblągu. Za pomoc dziękujemy wędkarzom z koła PZW Braniewo.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Kolejne zarybienie wylęgiem żerującym szczupaka

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

   Okręg PZW w Elblągu informuje, że w dniu 18.04.2017r. (wtorek) odbędzie się zarybienie wylęgiem żerującym szczupaka następujących obwodów rybackich:

- rz. Nogat m. Szonowo, godz. 11-12 (1000000 szt.)

- j. Barlewickie m. Barlewice, godz.  11-12 (132000 szt.)

- j. Brachlewo m. Brachlewo, godz. 12 30-13 30 (100000 szt.)

- j. Sowica m. Prabuty, godz. 13-14 (50000 szt.)

- j. Burgale m. Bronowo, godz. 13-14 (80000 szt.)

Czytaj więcej...