baner750x100

Gospodarka

Zarybienie w kanałe Izbowa Łacha

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że do kanału Izbowa Łacha, j. Białego, j. Sowica i j. Balewskiego wypuszczo odpowiednio: 5200 szt., 3000 szt., 20 kg i 30 kg. Odbiór i ważenie ryb nadzorował członek Komisji ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód - Kol. Lesław Urbanowski, a przy zarybieniu byli obecni koledzy z kół: Nowy Dwór Gdański, Sztum nr 9, Prabuty i Dzierzgoń. W załączeniu fotorelacja sporządzona przez Kol. Grzegorza Cybulskiego.

Czytaj więcej...

Zzarybienie narybkiem sandacza j. Białe w Sztumskim Polu

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu  05.10.2017r. w godzinach 11-1115 odbędzie się zarybienie narybkiem sandacza j. Białe w Sztumskim Polu. Osobą odpowiedzialną będzie Grzegorz Cybulski - tel. kont. 695215344.

Do wiadomości:
Komisja zarybieniowa przy kole PZW nr 9 w Sztumie

Zarybienie narybkiem jesiennym sandacza .

      Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 05.10.2017r. (czwartek) odbędzie się zarybienie narybkiem jesiennym sandacza następujących obwodów rybackich:
1. Kanału Kanał Panieński m. Solnica, godz. 10, 5200 szt.
2. Jeziora Sowica m. Prabuty, godz. 1130 - 12, 20 kg
3. Jeziora Balewskie m. Balewo, godz. 12-1245, 30 kg

Czytaj więcej...

Uchwała nr 204 ZG PZW

W związku z Rozporządzeniem MGMiŻŚ z dnia 24 lipca 2017 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, Uchwałą nr 204 ZG PZW z dnia 26.08.2017 r wprowadził zmianę w RAPR, dotyczących okresów ochronnych ryb.

Uchwała nr 204 ZG PZW

Zarybienie narybkiem 1+ klenia

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 04.07.2017r. odbędzie się zarybienie narybkiem 1+ klenia następujących obwodów rybackich:

  1. rz. Pasłęka nr 9 - godz. 13-14; m. Olkowo - 3000 szt.
  2. rz. Pasłęka nr 10 - godz. 13 30-14 00; m. Braniewo - m. Nowa Pasłęka - 2000 szt
  3. rz. Liwa nr 5 - godz. 9-10; m. Gurcz - 1500 szt.

    Czytaj więcej...