baner750x100

Gospodarka

informacja dotycząca jeziora Dąbrówka

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że umowa uzytkowania j. Dąbrówka powinna zostać podpisana w pierwszej połowie lipca. Do czasu parafowania umowy opłaty za zezwolenia na amatorski połów ryb nalezy wnosić do RZGW w Gdańsku

Zarybienie j. Drużno

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 22.05.2013r. odbyło się zarybienie j. Drużno narybkiem podchowanym węgorza.

Do wód jeziora trafiło ponad 20000 szt. ryb.

Zarybienie zostało sfinansowane ze środków budżetu Państwa.

Zarybienia wód Okręgu

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 08.05.2013r. w godzinach 6-9 odbędą się zarybienia narybkiem szczupaka następujących wód: j. Wandowo, j. Balewo, Kanał Panieński, Kanał Linawa, rz. Tuga. Łącznie do tych wód zostanie wypuszczone 37000 szt. ryb. W zarybieniach wezmą udział członkowie komisji zarybieniowych, pracownicy RZGW Gdańsk oraz Powiatowych Inspekcji Weterynaryjnych.

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 09.05.2013r. odbędą się zarybienia wód rzek: Pasłęka i Bauda wraz z dopływami – wylęgiem troci wędrownej. Materiał zarybieniowy będzie pochodził z Ośrodka Zarybieniowego Czarci Jar k/Olsztynka. Ze środków OPZW Elbląg zakupionych zostanie 108000 szt. wylęgu. Pozostała ilość zostanie sfinansowana z pieniędzy budżetowych (w ramach zarybień obszarów morskich). W zarybieniach weźmie udział przedstawiciel Inspektoratu Rybołówstwa z Fromborka.

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniu 10.05.2013r. w godz. 10 – 14 odbędą się zarybienia wylęgiem szczupaka następujących wód: j. Drużno, k. Brajteryna, rz. Balewka, j. Kiersyty oraz j. Orneckie. Do tych wód zostanie wypuszczonych 500000 szt. wylęgu.

Zarybienia

Biuro Okręgu PZW w Elblągu informuje, że w dniach 03-05.05.2013r. odbędą się zarybienia naszych wód wylęgiem żerującym szczupaka. Do naszych wód trafi blisko 5000000 szt. tej ryby. Zarybione zostaną: rz. Nogat, rz. Szkarpawa, j. Barlewickie, j. Kucki – Klecewskie.

Czytaj więcej...

Informacja o zarybieniu wód Okręgu

Biuro ZO PZW w Elblągu informuje, że w dniu 19.04.2013r. odbyło się zarybienie wylęgiem żerującym pstrąga potokowego wód Okręgu: rzeka Bauda, rzeka Banówka, rzeka Kumiela, rzeka Wąska, rzeka Wałsza, rzeka Drwęca Warmińska, rzeka Młyńska Struga. Łącznie do wód wpuszczono 171000 szt. wylęgu.

W zarybieniach uczestniczyli członkowie PZW, pracownicy biura ZO PZW w Elblagu, przedstawiciele RZGW w Gdańsku oraz przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Elblągu.