fister1

Gospodarka

Zarybienia w dniu 26.02.2021

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 26.02.2021 r. (piątek) w godzinach 14-15 odbędzie się zarybienie kroczkiem lina następujących obwodów rybackich:

- rz. Nogat m. Malbork, m. Jazowa - 400 kg

- rz. Tuga m. Tujsk - 100 kg

- rz. Szkarpawa m. Rybina, m. Sztutowo - 200 kg

Osobą odpowiedzialną za zarybienie będzie - Krzysztof Cegiel - tel.  kont. 507-192-873. Transport odbędzie się samochodem Isuzu D-Max z nr rej. NE 2596A z przyczepą o nr rej. NE 99110.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie w ramach projektu.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu zgodnie z zawartą umową nr 00188/20/04012/OP-PO/D z dnia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie otrzymał dofinansowanie w ramach projektu pod nazwą:

Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów przez doposażenie Społecznej Straży Rybackiej przy Zarządzie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu”

  1. Planowany koszt kwalifikowany zadania – 35761,80 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 80/100)

  2. Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w formie dotacji – 30000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

    Czytaj więcej...

Nowe zezwolenia uprawniające do połowu ryb w rezerwacie przyrody "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce

Informuję, że od dnia 25.01.2021r. (poniedziałek) rozpocznie się dystrybucja nowych zezwoleń uprawniających do połowu ryb w rezerwacie przyrody "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce". Uprawnieni przedstawiciele kół mogą je odbierać w siedzibie biura ZO PZW w Elblągu przy ul. Sukienniczej 10. Szczegółowy wykaz ilości przyznanych zezwoleń dla poszczególnych kół oraz pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie w tej sprawie stanowią załącznik do zamieszczonej informacji. Podział puli zezwoleń został zatwierdzony uchwałą Prezydium ZO PZW w Elblągu. Uwzględnia on wnioski, które wpłynęły z kół Okręgu PZW w Elblągu. Zezwolenia będzą obowiązywały w latach 2021-2022.

Podział zezwoleń


Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Oferta zakupu różnych gatunków i asortymentów ryb w celach zarybieniowych wód użytkowanych przez Okręg i Koła PZW.

Okręg PZW w Elblągu informuje, że w 2021 r.  jest zainteresowany zakupem różnych gatunków i asortymentów ryb w celach zarybieniowych wód użytkowanych przez Okręg i Koła PZW. W związku z tym, prosimy składać oferty z podaniem gatunków, asortymentów oraz cen.


 W szczególności zainteresowani jesteśmy zakupem:
szczupaka – wylęg żerujący, narybek letni, narybek jesienny;
jazia –  narybek letni, narybek jesienny, kroczek; 1+ wiosenny
sandacza – narybek letni, narybek jesienny; dwulatek;
płoci i okonia - narybek jesienny;
karasia pospolitego – kroczek;
bolenia – wylęg żerujący, narybek 1+;
lina - kroczek;
klenia – narybek letni, narybek jesienny
pstrąga potokowego – wylęg, wylęg żerujący, wylęg podchowany, narybek letni, narybek jesienny, narybek 1 +;
karpia – kroczek;
węgorza – narybek podchowany o gramaturze jednostkowej 1-3g/szt., 5 g/szt., 10 g/szt., 20 g/szt.;
troci wędrownej - smolt 2+;
miętusa - wylęg żerujący, narybek letni.

 

Czytaj więcej...

Porozumienia na 2021 r.

Porozumienie zawarte z Okręgiem PZW Gdańsk na 2021

Porozumienie zawarte z Okręgiem PZW Olsztyn na 2021

Umowa z M.Teodorowiczem - rzeka Tina (Tyrra) i rzęka Fiszewka

Wykaz porozumień międzyokręgowych zawartych na 2021 rok ( lub na kadencję)

Lp.

Nazwa Okręgu PZW

Kwota składki

Elbląg/Okręg porozumienia

Na jakie wody

Na jaki termin

Uwagi

1

Biała Podlaska

100/80

Nizinne i górskie

Do 31.12.2021

 

2

Białystok

100/90

Nizinne i górskie

 

Do 31.12.2021

 

3

Bielsko Biała

100/120

Nizinne i górskie

Do 31.12.2021

 

4

Ciechanów

0/0

Nizinne

Do 31.12.2021

 

5

Częstochowa

100/90

Nizinne i górskie

Do 31.12.2021

 

6

Gdańsk

50/50

Nizinne

Do 31.12.2021

 

7

Jelenia Góra

0/0

Nizinne i górskie

 

Strefa I

8

Kalisz

100/90

Nizinne i górskie

Do 31.12.2021

 

9

Katowice

100/100

Nizinne i górskie

Do 31.12.2021

 

10

Kielce

0/0

Ogólnodostępne

Do 31.12.2021

 

11

Legnica

0/0

Nizinne i górskie

Do 31.12.2021

Strefa I

12

Nadnotecki w Pile

0/0

Nizinne i górskie

Do 31.12.2021

Strefa I

13

Olsztyn

50/50

Nizinne

Do 31.12.2021

 

14

Piotrków Tryb.

100/80

Nizinne i górskie

Do 31.12.2021

 

15

Radom

100/120

Nizinne

Do 31.12.2021

 

16

Sieradz

100/80

Ogólnodostępne

Do 31.12.2021

 

17

Słupsk

0/0

Nizinne i górskie

Do 31.12.2021

Strefa I

18

Szczecin

100/75

100/93

Nizinne

Górskie

Do 31.12.2021

 

19

Wałbrzych

0/0

Nizinne i górskie

Do 31.12.2021

Strefa I

20

Wrocław

0/0

Nizinne i górskie

Do 31.12.2021

Strefa I

21

Zielona Góra

0/0

Nizinne i górskie

Do 31.12.2021

Strefa I