baner750x100

Gospodarka

Zarybienia kroczkiem lina.

Informuję, że w dniu 23.09.2019r. (poniedziałek) odbędzie się zarybienie,kroczkiem lina następujących obwodów rybackich:
- rz. Nogat - 320 kg - miejsca zarybienia: m. Jazowa/m. Wierciny (godz. 10-10 30) - 160 kg; m. Malbork (godz. 13-13 30) - 160 kg.
- Kanał Panieński - 60 kg - miejsce zarybienia: m. Solnica, m. Orliniec (godz. 10 30-11).
- Kanał Linawa - 80 kg - miejsce zarybienia: m. Wybicko (godz. 11-11 30).
- rz. Szkarpawa - 200 kg - miejsce zarybienia: m. Drewnica/m. Rybina (godz. 11 30-12).
- j. Kucki-Klecewskie - 300 kg - miejsce zarybienia: m. Jaromierz (godz. 14-15).
- j. Sztumskie - 40 kg - miejsce zarybienia: m. Sztum (godz. 13 30-14).
Odbiór ryb w Gospodarstwie Rybackim w Karwinach k/Godkowa w godz. 8-9.
Osobami odpowiedzialnymi za zarybienia będą: Wojciech Lasek - tel. kont.
535098600 i Grzegorz Cybulski - tel. 695215344.

Czytaj więcej...

ODŁOWY KONTROLNE NA JEZIORZE ZAJEZIERSKIM

20190812 181719W relacji z Walnego Zgromadzenia Członków PZW koła nr 9 w Sztumie (23 marca br.) zawarliśmy informację o planowanych odłowach kontrolnych na Jeziorze Zajezierskim, które w terminie od 1 lipca do 10 października 2019 r. przeprowadzi Zakład Rybactwa Jeziorowego Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna.

W dniu wczorajszym zapowiedzi stały się faktem. O godzinie 13.30 zjechała nad nasz akwen pięcioosobowa ekipa ichtiologów pod wodzą dr inż. Dariusza Ulikowskiego, która realizuje na rzecz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, czyli Skarbu Państwa projekt pn.: „Monitoring ichtiofauny jeziornej w latach 2018-2019 na potrzeby oceny stanu lub potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych” w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Mądrze, bo to naukowcy, którzy – mówiąc po naszemu – chcą sobie i nam odpowiedzieć na nurtujące wielu wędkarzy pytanie: co w tym naszym jeziorze pływa? W jakiej jest kondycji? Jaka jest przyszłość tego akwenu? Czy warto w tę wodę inwestować?

Czytaj więcej...

Odłowy kontrolne i monitorujące na j. Sztumskim.

Biuro ZO PZW w Elblągu uprzejmie informuje, że w dniach 12 i 13.08.2019r. odbędą się odłowy kontrolne i monitorujące na j. Sztumskim. Badania zostaną przeprowadzone przez pracowników Instytutu Rybactwa Śródlądowego w ramach ogólnopolskiego monitoringu. Wszystkie złowione ryby zostaną żywe wypuszczone do wody.

Informację sporządził:

Krzysztof Cegiel

Zarybienie narybkiem letnim klenia

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 09.07.2019r. odbędzie się zarybienie

narybkiem letnim klenia następujących wód:

1/ rz. Liwa nr 2 - m. Bronowo i m. Prabuty - 6300 szt. - godz. 12-12:30

2/ rz. Liwa nr 5 - m. Gurcz - 5000 szt. - 12:30 - 13

3/ rz. Pasłęka nr 9 - m. Olkowo - 10000 szt. - 12 - 13

4/ rz. Pasłęka nr 10 - m. Braniewo, m. Nowa Pasłęka - 6700 szt. - 13 - 13:30

5/ rz. Bauda - m. Frombork - 2000 szt. - 13:30- 14

Czytaj więcej...

Zarybienia narybkiem letnim klenia

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 09.07.2019r. odbędzie się zarybienie narybkiem letnim klenia następujących wód:

1/ rz. Liwa nr 2 - m. Bronowo i m. Prabuty - 6300 szt. - godz. 12-12 30

2/ rz. Liwa nr 5 - m. Gurcz - 5000 szt. - 12 30 - 13

3/ rz. Pasłęka nr 9 - m. Olkowo - 10000 szt. - 12 - 13

2/ rz. Pasłęka nr 10 - m. Braniewo, m. Nowa Pasłęka - 6700 szt. - 13 - 13 30

Czytaj więcej...