fister1

Gospodarka

Zarybienia w dniu 11.07.2022r. (poniedziałek)

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 11.07.2022r. (poniedziałek) odbędzie się zarybienie obwodów rybackich narybkiem letnim klenia:

1. rz. Bauda - godz. 13-14 - 3000 szt. - miejsce zarybienia - m. Frombork

2. rz. Liwa nr 2 - godz. 13-14 - 10000 szt. - miejsce zarybienia - m. Bronowo

3. rz. Liwa nr 5 - godz. 13-14 - 5000 szt. - miejsce zarybienia - m. Gurcz - 5000 szt.

4. rz. Pasłęka nr 9 - godz. 13 30-14 30 - 10000 szt. - miejsce zarybienia - m. Chruściel - 10000 szt.

5. rz. Pasłęka nr 10 - godz. 13 30-14 30 - 6700 szt. - miejsce zarybienia - m. Braniewo - 6700 szt.

Transport odbędzie się samochodem służbowym: Toyota Hilux nr rej. NE 5743G. Osobą odpowiedzialną za zarybienie będzie Grzegorz Cybulski - tel. kont. 695215344.

Czytaj więcej...

Zarybienia w dniu 08.06.2022r. (środa)

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 08.06.2022r. (środa) odbędzie się zarybienie narybkiem letnim sandacza następujących obwodów rybackich:

1/ Obwód rybacki rz. Nogat - 50000 szt. - godz. 13-14 - miejsce zarybienia - m. Malbork ul. Zieleniecka

2/ Obwód rybacki jeziora Klecewskie na cieku Dopływ z jeziora Klasztornego nr 2w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja)– miejsce zarybienia – m. Jaromierz – 35000 szt. – godz. 12-13

3/ Obwód rybacki rzeki Szkarpawa – 55000 szt. – miejsce zarybienia – rz. Wisła Królewiecka w m. Sztutowo – godz. 14-15

Osobą odpowiedzialną za zarybienie będzie - Grzegorz Cybulski - tel. kont. 695215344. Transport odbędzie się samochodem służbowym - Toyota Hilux nr rej. NE5743 G z przyczepą o nr rej. NE 99110.

Czytaj więcej...

Zarybienie narybkiem podchowanym węgorza obwodu rybackiego j. Drużno na kanale Kanał Elbląski nr 5.

Informuję, że w dniu 20.05.2022r. odbyło się zarybienie narybkiem podchowanym węgorza obwodu rybackiego j. Drużno na kanale Kanał Elbląski nr 5. Do wód jeziora trafiło 180 kg materiału zarybieniowego, tj. 36000 szt. o wadze jednostkowej – 5 g/szt. Zarybienie zostało zrealizowane przez pracowników Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, przy pomocy pracowników biura ZO PZW w Elblągu. Ryby dotarły na teren bazy Węgle-Żukowo w pojemnikach styropianowych. Pieniądze na zakup narybku pochodziły z budżetu Państwa. Jest to kontynuacja programu zarybień obszarów morskich i jezior przymorskich, po kilkuletniej przerwie. W 2022r. w ramach tego projektu do wód polskich trafiło 1000000 szt. narybku. Jest to znaczne wzmocnienie działań Okręgu PZW w Elblągu, który w ramach corocznych zarybień do użytkowanych wód wypuszcza od 40000 do 70000 szt. węgorz. Te zarybienia finansowane są w całości ze składek członków naszego okręgu.

Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Zarybienia w dniu 10.06.2022r. (piątek)

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 10.06.2022r. (piątek) odbędzie się zarybienie narybkiem letnim jazia następujących obwodów rybackich:

1/ Obwód rybacki rzeki Bauda - 3000 szt. - miejsce zarybienia – okolica mostu na szosie Frombork-Braniewo – godz. 11-12

2/ Obwód rybacki rzeki Drwęca Warmińska w zlewni rzeki Pasłęka – 20000 szt. – miejsce zarybienia – m. Orneta - godz. 9-10

3/ Obwód rybacki rz. Nogat - 150000 szt. - godz. 11-12 - miejsce zarybienia - m. Biała Góra i m. Malbork

4/ Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 9 – miejsce zarybienia – m. Olkowo, m. Podągi, m. Dębiny – 35000 szt. – godz. 9-10

5/ Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 10 – 28600 szt. – miejsce zarybienia – m. Braniewo, m. Nowa Pasłęka – godz. 10-11

6/ Obwód rybacki rzeki Szkarpawa – 100000 szt. – miejsce zarybienia – m. Drewnica, m. Sztutowo – godz. 10-11

Czytaj więcej...

ZArybienia że w dniu 02.06.2022 r. (czwartek)

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że w dniu 02.06.2022 r. (czwartek) odbędzie się zarybienie narybkiem letnim sandacza następujących obwodów rybackich:

1/ Obwód rybacki jeziora Klecewskie na cieku Dopływ z jeziora Klasztornego nr 2 w zlewni rzeki Gardęga (Gardeja) - 60000 szt. - godz. 8-9 - miejsce zarybienia - m. Jaromierz

2/ Obwód rybacki jeziora Sowica na cieku bez nazwy w zlewni Rzeki Liwa – 8000 szt. – godz. 8-9 – miejsce zarybienia – m. Prabuty

3/ Obwód rybacki rz. Nogat - 120000 szt. - godz. 9-10 - miejsce zarybienia - m. Biała Góra i m. Malbork

4/ Obwód rybacki rzeki Pasłęka nr 9 – godz. 9 30-10 30 – miejsce zarybienia – m. Chruściel – 50000 szt.

Czytaj więcej...