baner750x100

Gospodarka

Realizacja zarybień w 2019 r.

REALIZACJA ZARYBIEŃ WÓD UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W ELBLĄGU W 2019r.

 

j. Balewskie

sandacz narybek letni – 20000 szt.

szczupak wylęg – 100000 szt.

węgorz podchowany – 20 kg

rz. Banówka

pstrąg potokowy podchowany – 11000 szt.

j. Barlewickie

karaś pospolity kroczek – 550 kg

szczupak wylęg żerujący – 132000 szt.

węgorz podchowany – 150,48 kg

rz. Bauda

Czytaj więcej...

Oferta zakupu różnych gatunków i asortymentów ryb w celach zarybieniowych wód użytkowanych przez Okręg i Koła PZW.

Okręg PZW w Elblągu informuje, że w 2020 r.  jest zainteresowany zakupem różnych gatunków i asortymentów ryb w celach zarybieniowych wód użytkowanych przez Okręg i Koła PZW. W związku z czym, prosimy składać oferty z podaniem gatunków, asortymentów oraz cen. W szczególności zainteresowani jesteśmy zakupem:
szczupaka – wylęg żerujący, narybek letni, narybek jesienny;
jazia –  narybek letni, narybek jesienny, kroczek; 1+ wiosenny
sandacza – narybek letni, narybek jesienny; dwulatek;
płoci i okonia - narybek jesienny;
karasia pospolitego – kroczek;
bolenia – wylęg żerujący, narybek 1+;
lina - kroczek;
klenia – narybek letni, narybek jesienny
pstrąga potokowego – wylęg, wylęg żerujący, wylęg podchowany, narybek letni, narybek jesienny, narybek 1 +;
karpia – kroczek;
węgorza – narybek podchowany o gramaturze jednostkowej 1-3g/szt., 5 g/szt., 10 g/szt., 20 g/szt.;
troci wędrownej - smolt 2+;
miętusa - wylęg żerujący, narybek letni.

Czytaj więcej...

Informacja

Informuję, że od godz. 12 w dniu 23.12.2019 r. w biurze Zarządu Okręgu PZW w Elblągu przy ul. Sukienniczej 10 można będzie opłacić składki na tzw. wody górskie Okręgu PZW w Gdańsku. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

Informację sporządził:Dyrektor biura ZO PZW w Elblągu Krzysztof Cegiel

Naprawa grobli

IMG 7931Okręg PZW w Elblągu zlecił naprawę grobli stawu nr 1 w Bornitach, która została uszkodzona przez bobry na odcinku 150 m. Prowadzone prace mają zabezpieczyć groblę przed rozerwaniem i niekontrolowanym odpływem wody ze stawu wraz z rybami. Prace potrwają do końca 2019r. OPZW w Elblągu podjęło działania zmierzające do uzyskania odszkodowania za wyrządzone szkody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
Informację sporządził:
Krzysztof Cegiel

Odłowy selekcyjne w dniach 7 i 8.12.2019r.

Informuję, że w dniach 7 i 8.12.2019r. zostaną przeprowadzone odłowy selekcyjne na j. Sowica (Mętne) przy użyciu niewodu. Odłów zostanie przeprowadzony na wniosek ZK PZW w Prabutach i pod nadzorem wyznaczonych przez ZK PZW w Prabutach - członków tego koła oraz pracowników biura. Wszystkie odłwione ryby, z wyłączeniem suma europejskiego, po odłowie zostaną wypuszczone do wody.


Informację sporządził:


Krzysztof Cegiel