fister1

Ustawa o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 30 sierpnia 2013

Ustawa o zmianie  ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 30 sierpnia 2013

Treść ustawy str.1

Treść ustawy str.2

Treść ustawy str.3