fister1

Nowy Skład Zarządu Okręgu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowego Sądu Koleżeńskiego - kadencja 2013-2017

Uchwała XI Zjazdu Delegatów Kół Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu

odbytego w dniu 8 czerwca 2013r. w sprawie wyboru władz i organów okręgu:

Zarząd Okręgu:

1.Tadeusz Sienkiewicz – Prezes

2.Stanisław Kurstak – Skarbnik

3.Bogusław Gozdowski – Sekretarz

4.Zbigniew Chrzanowski – Wiceprezes ds. Sportu

5.Marek Jasiński – Wiceprezes ds. Zagospodarowania i Ochrony Wód

6.Teresa Konopka – Wiceprezes ds. Młodzieży

7.Jan Brzeziński – Członek

8.Mariusz Ciepieniak – Członek

9.Zbigniew Domagalski – Członek

10.Wojciech Frąckiewicz – Członek

11.Grzegorz Gryga – Członek

12.Ryszard Kisiel – Członek

13.Marek Nawrocki – Członek

14.Ryszard Nehring – Członek

15.Witold Radzicki – Członek

16.Lech Solarski – Członek

17.Marcin Stańczyk – Członek

18.Dariusz Trzciński – Członek

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

1.Ryszard Waranków – Przewodniczący

2.Andrzej Pecyna – Zastępca Przewodniczącego

3.Krzysztof Orłowski – Sekretarz

4.Ryszard Daniłów – Członek

5.Krzysztof Krokwiński – Członek

Okręgowy Sąd Koleżeński:

1.Lesław Urbanowski – Przewodniczący

2.Mieczysław Zalewski – Zastępca Przewodniczącego

3.Janusz Kwiatkowski – Sekretarz

4.Mariusz Dąbrowski – Członek

5.Krzysztof Kowalczyk – Członek

6.Przemysław Klarecki – Członek

7.Grzegorz Plewako – Członek

           Podpisali:

Zbigniew Chrzanowski - Przewodniczący Zjazdu,

Marek Jasiński - Sekretarz Zjazdu