fister1

Absolutorium dla ustepującego Zarządu Okręgu PZW w Elblągu.

Na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu PZW w Elblągu delegaci na XI Zjazd udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym brało udział 65 delegatów i przy 60 głosach za, 0 głosach przeciw i 5 głosach wstrzymujących się delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi.