fister1

Przypomnienie

Biuro ZO PZW w Elblągu przypomina, że do 31.08.2021 roku Zarządy Kół mogą składać uwagi do treści zezwolenia na połów ryb i regulamin amatorskiego połowu ryb w OPZW w Elblągu w 2022 roku. Zarządy Kół, które do tej pory nie złożyły uwag, prosimy o przesłanie winsoków  drogą poczty elektronicznej na adres biuro@pzw.elblag.pl lub ksiegowosc@pzw.elblag.pl. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Okręgu PZW w Elblągu na najbliższym posiedzeniu, a po przegłosowaniu staną się integralną częścią zezwolenia.