fister1

WAŻNOŚĆ KART WĘDKARSKICH - KOMUNIKAT

WAŻNOŚĆ  KART WĘDKARSKICH  -  KOMUNIKAT

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu informuje, że ważne są tylko karty wędkarskie wydane po 31.01.1997r. Wynika to z ustawy z dnia 27 września 1996r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 1996 Nr 128 poz. 602) art. 2:
Art. 2.
Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów karty wędkarskie lub karty łowiectwa podwodnego zachowują ważność do dnia 31 grudnia 1998 r. Osoby posiadające te karty, przy ich wymianie w terminie określonym w zdaniu poprzednim na karty wymagane według przepisów tej ustawy, są zwolnione z obowiązku składania egzaminu, o którym mowa w art. 7 ust. 5.
Zwracamy się do Kół PZW a zwłaszcza Skarbników Kół PZW, aby przy sprzedaży składek zwrócić uwagę na datę wydania karty wędkarskiej. W załączeniu przedstawiamy pismo z Zarządu Głównego PZW.