fister1

Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie możliwości przeprowadzenia kampanii wyborczej w Związku

W dniu 19 września Zarząd Główny zatwierdził dokument - Ordynacja wyborcza do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego.
Na jego podstawie odbywać się będą wybory podczas Okręgowych Zjazdów Delegatów i na Krajowym Zjeździe  Delegatów. Stanowi on również wytyczne dla Zarządów Okręgów dla uchwalenia ordynacji wyborczej dla Kół PZW.
Czteroletnia kadencja obecnych władz krajowych Związku, zgodnie  z § 18 ust.6 Statutu PZW, kończy się na XXXII Krajowym Zjeździe Delegatów, który powinien odbyć się w październiku 2021 r.

 

Krajowy Zjazd Delegatów musi być poprzedzony walnymi zgromadzeniami sprawozdawczo-wyborczymi we wszystkich Kołach i wyborami na Okręgowych Zjazdach Delegatów.
Na podstawie jednoznacznego stanowiska przedstawicieli Okręgów, wyrażanego podczas odbywających się we wrześniu br. spotkań strefowych oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Związku,  Zarząd Główny postanowił nie podejmować na wrześniowym posiedzeniu decyzji o ogłoszeniu terminów przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej, do czasu zniesienia ograniczeń i zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19. 
Stan ogłoszonej i dotychczas nieodwołanej pandemii należy traktować jako zdarzenie losowe, niosące realne zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia i życia członków PZW. W związku z tym, Zarząd Główny upoważnił Prezydium ZG do podjęcia decyzji zmierzających do rozpoczęcia i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej niezwłocznie, po zniesieniu ograniczeń.